Банк тууралуу

Миссиясы менен максаты

Компаньондун миссиясы - Борбордук Азиядагы шериктештиктерди өнүктүрүү боюнча жетектөөчү каржы институту болуу. Компаньон ишкерлер менен жеке адамдарга каржы өнүмдөрүн жана өнүгүү кызматын сунуш кылуу менен, шериктештиктердин калыптанышына жана өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт.

Компаньондун милдеттери:

  • Чакан бизнести өнүктүрүүгө жана ишкерлердин өз шериктештиктеринде эмгек акы төлөнгөн жумушчу орундарды түзүү жана аларды көбөйтүү үчүн көмөк көрсөтүү.
  • Жаратылыш байлыктарынын сакталышына колдоо көрсөтүү. Иш жүзүндө өз кардарларыбыз менен шериктештиктерибизге жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануусуна көмөктөшүү.
  • Каржы булактарына жете албаган айрым ишкерлер менен базарларга жетиштүү жана зарыл болгон каржы кызматын көрсөтүү.
  • Кардарларга салабаттуу, каржылык жактан туруктуу, шериктештиктерди түзүүгө колкабыш кылуу.