Бизнес-кардарларга

Банктык Эсеп

Биз кардарларыбызга пайдалуу шарттарда талап боюнча төлөнүүчү эсепбин жана эсептешүү эсебин пайдалуу шарттарда ачууну жана жүргүзүүнү сунуш кылабыз.

Банкыбызда тейлөөнүн артыкчылыктары:

 • Эсепти ачуу жана тейлөө үчүн комиссиянын жоктугу;
 • Эсептеги минималдык калдыкты сактоо талабынын жоктугу;
 • Эсептешүү-кассалык тейлөөгө пайдалуу тарифтер;
 • Кеңири филиалдык тармак – бүткүл Кыргызстан боюнча 100 ашык филиалдар жана сактык кассалар.

Эсепти ачуу сизге төмөнкүлөргө жол берет:

 • Акча каражаттарын ишенимдүү жана коопсуз сактоого;
 • Банктын ар кайсы филиалынан өз эсебиңизден керектүү каражаттарын чыгарып алууга;
 • Накталай эмес тартипте келген каражаттарын эсепке чегерүү;
 • Клиринг, гросс системалары аркылуу КР аймагы боюнча улуттук валютада эсептен накталай эмес акча которууларды иш жүзөгө ашыруу;
 • Банктын ичинде которууларды иш жүзөгө ашыруу;
 • Накталай чет өлкөлүк валютасын алмаштыруу операциялары;
 • Эсеп боюнча көчүрмөнү алуу.

Банктык кызматтарына "Компаньон банкы" жактын тарифтери:  

Жеке ишкерлер жана юридикалар үчүн колдонуудагы тарифтер