Насыялар

Кичи жана орто бизнеске насыялар

Бизнести өнүктүрүүгө ишкерлер үчүн

  • «Жеңил» – бизнести өнүктүрүүгө кепилдикке күрөөсүз микронасыя
  • «Ийгилик-Экспресс» – бизнести өнүктүрүүгө мүлктү күрөөгө коюусуз тез насыя
  • «Ишкер» – кичи жана орто бизнесин өнүктүрүүгө жабдууларга, коммерциялык кыймылсыз мүлккө, өндүрүш имараттарга инвестицияларды иш жүзөгө ашырууга, ошондой эле жүгүртүү капиталдык каржылооого насыялар
  • «Кредиттик линия» - жүгүртүү каражаттарын толуктоо үчүн, анын ичинен бизнес-циклдин муктаждыктарын жана сезондук керектөөлөрдү каржылоо үчүн  жалпы кредиттик линиянын чегинде насыя берүү.

Насыялардын шарттары

Сом менен

Пайыздык чен

жылына 18,0% тарта 32,98% чейин*

Насыя берүү үчүн комиссия

насыянын суммасынан 0,75% тарта 4,0% чейин

Валютасы

Сом

Насыянын мөөнөтү

3 айдан 5 жылга чейин кошо эсептегенде

Насыянын суммасы

5 000 сомдон тарта 20 000 000 сомго чейин кошо эсептегенде

Камсыздоо

Кепилдик жана/же кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк. 

50 000 сомго чейин насыя күрөөсүз жана кепилдиксиз берилет.


* Үзүрлүү пайыздык чен 20,37% тарта. 

Эгер сиздин күрөө камсыздоо керектүү насыя суммасын алууга жетишсиз болсо,  сиздин «Гарантиялык фонд» КАК нан кепилдик алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар.  Шарттар менен таанышуу.

Толук маалымат үчүн жана насыянын толук баасын эсептөө үчүн, анын ичинен  эффективдүү пайыздык чен жана насыя алууга байланыштуу кардардын бардык чыгымдары тууралуу биздин филиалдарга жана сактык кассаларга кайрылыңыз. 

Насыя алуу үчүн керек документтер:

  • Насыя алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;
  • Насыяны төлөө булагына байланыштуу насыя алуучунун жана кепилдердин кирешелерин ырастоочу документтер-патент, ЖИ күбөлүгү, акыркы 6 ай үчүн айлык акы жөнүндө маалымкаты ж.б.;
  • Берилген күрөө мүлкүнүн түрүнө байланыштуу күрөө мүлк документтери – кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, кыймылсыз мүлктүн укук белгилөөчү документтери, транспорттук унааны каттоо тууралуу күбөлүгү ж.б.;
  • Банктын талабы боюнча насыя түрүнө байланыштуу башка документтер.

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык пайыздык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөмдөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөө графиги

Суммасы төлөм

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу