Эмне үчүн Компаньон

«Компаньон Банкы» ЖАКта иштөө – бул:

  • уникалдуу корпоративдик маданият;
  • кесиптик өсүү жана өнүгүү;

  • демилгелерди жана новатордук сунуштарды сыйлап кызыктыруу;

  • кесиптештер, жогорку кызматтагы эсперттер жана башкаруучулар менен маектешүү.

«Компаньон Банкы» ЖАК кызматкерлерди алууда айкындык жана дискриминация жок принциптерди жетекчиликке алат.


Бизде бир нече этаптардан турган тандоонун көп тепкичтүү тартиби колдонулат:

  • Резюме жыйноо
  • Телефондон интервью алуу
  • Кесиптик ыкмаларды баалоо үчүн тапшырмаларды аткаруу
  • Баштапкы сүйлөшүү
  • Экинчи сүйлөшүү
  • Акыркы сүйлөшүү

өсүү жана өнүгүү

«Компаньон Банкы» ЖАК жигердүү түрдө өнүгүп, ишмердиктин жаңы багыттарын өздөштүрүп жатат. Биздин компаниябызда ар бир кызматкердин өз кесиптик сапаттарын колдонуу жана өнүктүрүү жана ийгиликтүү карьераны куруу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар.

Бизде карьердик көтөрүлүү процесси ар бир кишиге тунук жана түшүнүктүү. Мындан аркы карьердик тепкичтерди пландоо кызматкерлердин жылдык баалоо убагында ишке ашат, баалоо натыйжасында кызматкер өзүнүн жетекчиси менен бирге мүмкүн болгон келечек позицияларын белгилеп, өзүнүн өнүгүү жана окуу персоналдык жеке планын аныкташы мүмкүн.

Карьердик көтөрүлүүнүн негизги принциптери:

- ротацияны сыйлап кызыктыруу

Компаньондо региондордун жана башкарма деңгээлдердин арасында ротациянын негизинде карьердик көтөрүлүү кубатталат. Кызматкерлерге пайдалуу тажрыйба менен ыкмаларды алууга жана ар кайсы региондордо компаниянын бизнеси менен таанышууга реалдуу мүмкүнчүлүк бар.

- ички кандидаттардын приоритети

Компаньон Банкы өз кызматкерлеринин карьердик көтөрүлүшүнө кызыктар. Бул жөнөкөй гана сөздөр эмес – компаниядагы башкарма кызматтарына дайындоолордун 85% жакыны ички кандидаттардын санынан болуп чыгат.