Социалдык бизнес

Социалдык бизнес

Өнүктүрүү демилгелери

Компаньон Банкынын өнүктүрүү командасы алыскы региондогу алсыз жамааттарга Фермердин талаа мектебинде бир жылдык окууну өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ар бир жыл биз 20 тренинг сунуш кылабыз, алар эки багыт боюнча этноэкологиялык мамилеге негизделген:  «Экобакча» (агрономия) жана «Үй малын башкаруу» (мал чарба). Алты жылдын ичинде Компаньон Банкынын адистери 14 800 демилгелүү тренингдерин өткөрдү, аларга Кыргызстандын 850 айылынын 35 400 үй чарбалары катышты.

Биз үй чарбаларга өндүрүштүк активдерин (короо жай участоктору) жана жаратылыш ресурстарын (жайкы жана кышкы жайыттары, суу ресурстары) башкарууга жардам беребиз. Алган билимдерин жана ыкмаларын колдонуп, үй чарбалар түшүмдүн сапатын жакшыртат жана малдын кунардуулугун жогорулатат, бул калктын кирешесин көбөйтүүгө алып келет.

2016-жылдын жыйынтыгында Фермердин талаа мектебинде окуган 63% үй чарбалар 2015-жылы менен салыштырганда өз кирешесин көбөйттү.  

 

Жамааттар үчүн иш-чаралар

Окутуучу өнүктүрүү демилгелери элет жергесиндеги жылдык масштабдык мобилизациялык иш-чаралар менен толукталат. Компаньон Банкы айыл чарба жарманкелерин, «Айыл Алга» өнүктүрүү фестивалдарын, салттуу Алма фестивалын өткөрөт. Ачык аянтчага биз айыл чарба продукциянын өндүрүүчүлөрүн жана сатып алуучуларын, биолабораторияларынын, питомниктердин өкүлдөрүн, асыл тукум малдын ээлерин, кайта өндүрүүчүлөрдү эки тарапка тең пайдалуу контракттар түзүү жана түз базар байланыштарын аныктоо үчүн чакырабыз. Бул иш-чаралардын негизги максаты – жамааттардын экономикалык потенциалын чыңдоо үчүн айыл чарбанын жана базар байланыштарынын өнүгүшүнө жардам көрсөтүү.

 

Таасир этүүнүн баалоо тутуму

Таасир этүүнү баалоо тутуму (IMS) – индикаторлордун интеграцияланган системасы, алар каржы кызматтардын жана өнүктүрүү кызматтардын үй чарбаларга жана бизнес кардарларга таасир этишин өлчөөгө жана баалоого, үй чарбалардын өзүнө жетиштүүлүгүнө жана каржы интеграциясынын илгерилешине компаниянын ишмердигинин таасирин көзөмөлдөөгө жана түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Компаньон Банкынын адистери IMSти иштеп чыгарган жана жайылткан жана IMS маалыматтар менен иштөөнүн уникалдык инструменти болуп саналат. Система мобилдик орнотмолорду колдонуу менен маалыматтарды автоматташкан жана туруктуу жыйноону, маалыматтарды борборлошкон базада сактоону жана ар кайсы аналитикалык жана статистикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу маалыматтарды талдоону иш жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берет. IMS алынган маалыматтарга ылайык биз Компаньон Банкынын каржы кызматтары жана өнүктүрүү кызматтары элет жамааттарына оң таасир этип жаткан жөнүндө айтсак болот.