Компаньон Банкынын миссиясы – кардарларыбыз менен жамааттарыбыздын экономикалык жана социалдык бакубаттуулугун жогорулатууга, өлкөнүн жалпы калкынын финансылык кызматтарына жеткиликтүүлүгүн көбөйтүүгө, ошондой эле курчап турган чөйрөнүн сакталуусуна өбөлгө түзүүчү социалдык жооптуу финансылык кызматтарын берүү. Биз коомдун социалдык өнүгүүсүн Банктын финансылык туруктуулугу менен бириктирүүгө умтулабыз.

банк тууралуу