Аманаттар

«Мөөнөттүү» аманат

Бул продукт аманат боюнча максималдуу киреше алууну каалаган кардарлар юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн. 

1. Келечекке жыйнаган каражаттар

2. Туруктуу киреше алуу

3. Туруктуу уюмга жайгаштыруу аркылуу жыйнаган каражаттарынын коопсуздугун камсыздоо    

Аманаттын мөөнөтү

3 ай, 6 ай, 9 ай, 12 ай, 18 ай, 24 ай, 36 ай

Аманаттын минималдуу суммасы

20 000 сом; 5 000 USD; 20 000 рубль

Аманаттын максималдуу суммасы

100 000 000 сом; 1 000 000 USD; 100 000 000 рубль

Аманаттын түрү

Аманат мөөнөттүү салымы

Толуктоо мүмкүнчүлүгү

Алдын ала каралган эмес

Жарым-жартылай акча алуу

Алдын ала каралган эмес

Алгачкы аманат салуу

Келишимге кол койгон күндүндө

Пайыздарды төлөө

Ай сайын, пайыздарды төлөө пландуу күндөрү боюнча (Аманат келишимине кол коюу күнүнө окшош ар бир айдын күнү), эсептешүү-кассалык тейлөө эсептерине которуу аркылуу

*Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 11,56% чейин.
*Натыйжалуу пайыздык чен доллар менен 3,55% чейин. 
*Натыйжалуу пайыздык чен рубль менен 4,57% чейин.

"Компаньон Банкы" ЖАК аманаттардын мөөнөтүнө жана суммасына жараша аманаттар боюнча жеке пайыздык чендерди коюга өзүнүн укугун сактап калат. 

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 2 жыл 3 жыл
Сомдор 3% 6% 7% 10% 10.5% 11% 11%
АКШ доллар 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 3.5%
Рубль 3.5% 4.5%

Өтүнмөнү толтуруу

Аманат боюнча топтомду эсептөө

ай

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген.

Өтүнмөнү толтуруу