Насыялар

Топтук кредиттер

Насыялык милдеттенмелер үчүн тилектеш жоопкерчилик тарткан жеке жактардын жана ишкерлердин тобу үчүн, ишкерликти өнүктүрүү жана үй чарбаны өнүктүрүү максатында. Элет жергесинде жашаган жана айыл чарбада алектенген адамдарга өзгөчө көңүл бөлүнөт.

Топтук насыялары – жаңыдан баштаган ишкерлер үчүн өз бизнесин ачууга эң жакшы мүмкүнчүлүк!

  • «Стандарттык» – бизнести өнүктүрүү жана үй-бүлөнүн керектиктери үчүн жөнөкөй чечимдер
  • «Кошумча» – жүгүртүү каражаттарын жана мөөнөттүү керектиктерин колдоо үчүн кошумча тез насыясы

Топтук насыялардын шарттары

Пайыздык чен

жылына 28.9%* 

Насыя берүү үчүн комиссия

насыянын суммасынан 2% тарта 5% чейин

Валютасы

Сом

Мөөнөтү

3 айдан 3 жылга чейин

Суммасы

топко 9 000 сомдон 1 500 000 сомго чейин

Камсыздоо

Топтук тилектештик: мүлктү күрөөгө коюусуз катышуучуга 250 000 сомго чейин
Эгерде катышуучуга насыянын суммасы 250 000 сомдон ашса, кыймылдуу мүлк берилиши керек

* Үзүрлүү пайыздык чен 35.44% башталат

Насыя алуучуларга талаптар:

  • Топ 3төн 10 адамга чейин
  • Жөндөмдүү жеке жактар жана жеке ишкерлер
  • Бизнес-ишмердикти баштоочу топтун катышуучулары – 35% жогору эмес

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу