Кредиттер

Топтук кредиттер

Кредиттик милдеттенмелер үчүн тилектеш жоопкерчилик тарткан жеке жактардын жана ишкерлердин тобу үчүн, ишкерликти өнүктүрүү жана үй чарбаны өнүктүрүү максатында. Элет жергесинде жашаган жана айыл чарбада алектенген адамдарга өзгөчө көңүл бөлүнөт.

Топтук кредиттер – ишкерлер үчүн өз бизнесин өнүктүрүүгө эң жакшы мүмкүнчүлүк!

Топтук кредиттердин шарттары:

  • Пайыздык чен - жылына 31%*
  • Валютасы - Сом
  • Мөөнөтү - 3 айдан 24 айга чейин
  • Суммасы - бир катышуучуга 5 000 сомдон 100 000 сомго чейин (топтун максималдуу суммасы 600 000 сом)
  • Камсыздоо - Топтук тилектештик

*Жылдык натыйжалуу пайыздык чен 36,3% башталат. 

Кредит алуучуларга талаптар:

  • Топ 3төн 10 адамга чейин
  • Жөндөмдүү жеке жактар жана жеке ишкерлер
  • Паспорт жана бизнести тастыктоочу документтер

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 23.11.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 01.02.2022 ж. чейин түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 01.02.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери 01.02.2022 ж. чейин түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери  01.02.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

 

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу