Насыялар

Топтук кредиттер

Кредиттик милдеттенмелер үчүн тилектеш жоопкерчилик тарткан жеке жактардын жана ишкерлердин тобу үчүн, ишкерликти өнүктүрүү жана үй чарбаны өнүктүрүү максатында. Элет жергесинде жашаган жана айыл чарбада алектенген адамдарга өзгөчө көңүл бөлүнөт.

Топтук кредиттер –  ишкерлер үчүн өз бизнесин өнүктүрүүгө эң жакшы мүмкүнчүлүк!

  • «Стандарттык» – бизнести өнүктүрүү жана үй-бүлөнүн керектиктери үчүн жөнөкөй чечимдер
  • «Кошумча» – жүгүртүү каражаттарын жана мөөнөттүү керектиктерин колдоо үчүн кошумча тез кредит

АКЦИЯ: 2019 жылдын 01 ноябрынан баштап 31 декабрына чейин Компаньон Банкы Топтук кредиттердин пайыздык ченин 26.9% чейин төмөндөтөт. 

Топтук кредиттердин шарттары

Пайыздык чен

жылына 28.9%* жылына 26.9%

Кредит берүү үчүн комиссия

кредиттин суммасынан 2% тарта 5% чейин 2% тарта 3% чейин

Валютасы

Сом

Мөөнөтү

3 айдан 3 жылга чейин

Суммасы

топко 9 000 сомдон 1 500 000 сомго чейин

Камсыздоо

Топтук тилектештик: мүлктү күрөөгө коюусуз катышуучуга 250 000 сомго чейин

*Жылдык натыйжалуу пайыздык чен 35.44% башталат

*Жүргүзүлгөн акция катарында жылдык натыйжалуу пайыздык чен 32,86% башталат

Кредит алуучуларга талаптар:

  • Топ 3төн 10 адамга чейин
  • Жөндөмдүү жеке жактар жана жеке ишкерлер

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу