Кредиттер

30 МҮНӨТТҮН ИЧИНДЕ БЕРИЛҮҮЧҮ КРЕДИТТЕР

Шарттар:

  • Кредиттин суммасы: 2 000 сомдон 100 000 сомго чейин
  • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин 

Кредиттин түрү

Сумма, сом

Жылдык номиналдуу пайыздык чен

Бизнес жана керектөө кредиттери

5 000–100 000

29,9%*

Бөлүп төлөө менен товарлар

2 000–100 000

29,9%**

*Жылдык натыйжалуу пайыздык чен 34,79%дан башталат.
** Жылдык натыйжалуу пайыздык чен 34,93%дан башталат.

Артыкчылыктары:

  • Компаньон Банкынын кредиттик адисине тиешелүү документтер менен кайрылгандан кийинки 30 мүнөттүн ичинде каралып берилет.

 Кредитти берүү:

  • Компаньон Банкында чыгарылган төлөм карталарына алуу мүмкүнчүлүгү (карта ошол замат берилет);
  • “Компаньон” мобилдик тиркемесине(ошол замат туташтырылат);
  • Банктын кассасы аркылуу алуу.

Кредитти нак акчака айландыруу комиссиялары Банктын тарифтерине ылайык алынат. 

Зарыл болуучу документтер: Паспорт (ID-карта) 

Кредитти ким ала алат?

18ден 68 жашка чейинки курактагы физикалык жактар жана жеке ишкерлер (КР жарандары)

  • кайсы болбосун банктагы же КРнын микрокредиттик уюмдарындагы оң мүнөздөгү кредит тарыхы бар;
  • төмөнкүдөй түрдөгү кирешеси бар:

- расмий эмгек акысы (Банкка эмгек акы тууралуу маалымкат алып келүү зарыл эмес)

же

- бизнесинен* кирешеси (Банкка киреше тууралуу маалымкат алып келүү зарыл эмес).
*Айыл чарба жаатындагы ишкерлерге малынын саны жана үлүш жери бар экендиги тууралуу Айыл өкмөтүнөн маалымкат алып келүү зарыл.

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 24.01.2024 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 14.11.2023 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 23.11.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 30.09.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 01.02.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери 01.02.2022 ж. чейин түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери  01.02.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери 10.08.2023 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн.

Кошумча суроолор боюнча Кардарларды колдоо кызматына 88 00 номери аркылуу же Банктын кеңселерине кайрылууга болот (КРнын мобилдик операторлорунан чалуу акысыз). 

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу