Филиал: Башкы кеңсе

Жарыялоонун күнү: 27 5 2019

Резюме жөнөтүү Анкетаны толтуруу

Резюме кызмат орду милдеттүү түрдө көрсөтүлүп берилиши керек

- Бишкек ш., Шота Руставели көч., 62
- email: cv@kompanion.kg.

Кызмат орду көрсөтүлбөгөн резюме каралбайт. Эң ыңгайлуу гана талапкерлер сүйлөшүүгө чакырылат.

Бардык вакансияларды карап чыгуу