Резюме жөнөтүү

Филиал: Башкы кеңсе

Жарыялоонун күнү : 9 2 2023

Резюме жөнөтүү

Маалыматты берип талапкер өзүнүн жекече маалыматын “Компаньон Банкы” ЖАК тарабынан иштеп чыгууга жана сактоого макулдугун берет. Кандайдыр бир пункттар боюнча маалымат жок болгон учурда, Банк резюмени кароосуз калтырууга өзүнүн укугун калтырат.

“Компаньон Банкы” ЖАКка көрсөткөн кызыкчылыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз!