Филиалдык тармак

Чүй областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Чуй филиалы Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 123а Дш-Жм, 8:30-17:30
Токмок филиалы Токмок ш., Совет көч. 106/а Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-08-52 Сокулук а., Ленин көч., 124 а, Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-08-53 Беловодск а., Фрунзе көч.,155 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-08-55 Каинды ш., 60 лет Октября көч., 1а. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-08-56 Суусамыр а., Тынчтык көч., 25 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-13-80 Ивановка а., Фурманов көч. 27 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-13-77 Кемин ш., Каракол көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-13-76 Кант ш., Ленин көч., 90 Дш-Жм, 8:30-17:30