Филиалдык тармак

Жалал-Абад областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Ноокен филиалы Кочкор-Ата ш., Гагарин көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
Жалал-Абад филиалы Жалал-Абад ш., Островский көч., 145 Дш-Жм, 8:30-17:30
Токтогул филиалы Токтогул ш., Малгараев көч.,1 Дш-Жм, 8:30-17:30
Кербен филиалы Кербен ш., Уметалиев көч. 173 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-09-60 Шекафтар а., Ленин көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-09-59 Каражыгач а., Чарба көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-09-58 Ташкумыр ш., Строитель көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-09-57 Алабука а., Т. Сартмамбетов көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-15-87 Уч-Коргон а/ө, Гадиев көч Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-15-86 Шамалдысай шаар тибиндеги кыштак (п.г.т.), Ленин көч., 23, батир 2 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-15-84 Массы а., Ленин көч., 3, батир 26 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-12-75 Терексуу а., Жоомарт көч., 2 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-12-73 Учтерек а., Базары Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-12-72 Каракуль ш., Ленин көч, 8, 72 бат. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-12-74 Озгоруш а., Кармышакова көч., 7/1 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-15-85 Майлуу-Суу ш., Ленин көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-09-61 Каныш-Кыя а. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-02-04 Жалал-Абат ш., Ленин көч., 34 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-02-05 Сузак а., Дакан Палван көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-02-06 Октябр а., Гагарин көч., 42 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-02-07 Базаркоргон а., Текебаев көч., 3 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-02-08 Ооганталаа а., Н. Укубаев көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№053-02-97 Жалал-Абат ш., Ленин көч. (Соода Борбору "Каныкей") Дш-Жм, 8:30-17:30