Жаңылыктар

Компаньон Банкынан аманаттар дагы да пайдалуу болуп калды!

14 5 2018
Компаньон Банкынан аманаттар дагы да пайдалуу болуп калды!

Компаньон Банкы «Туруктуу киреше» жана «Пенсиялык» мөөнөттүү аманаттары боюнча чендерди көбөйттү.

Жеке жактар, каражаттарын «Туруктуу киреше» аманатына салып, жылына сом менен 12.3% чейин жана АКШ доллары менен 4% чейин кепилденген кошумча киреше ала алышат. Аманаттын минималдык көлөмү 1000 сом же 100 АКШ доллары болууга тийиш. Пайыздар ай сайын төлөнөт.

Юридикалык жактар жылына сом менен 11.5% чейин жана АКШ доллары менен 3.5% чейин максималдуу киреше ала алышат. Аманаттын минималдык көлөмү 50 000 сом же 1000 АКШ доллары болууга тийиш. Пайыздар ай сайын төлөнөт.

«Пенсиялык» аманаттардын чендерин сом менен 12.5% чейин көбөйтүүнүн натыйжасында, пенсия жашына жеткен кардарлар өздөрүнүн каражаттарын жалгыз эле сактап калбастан, көбөйтө да алышат.

Андан тышкары, интернет-банкинг кызматы аркылуу, аманат эсептерин алыстан башкаруу дагы да ыңгайлуу болуп калды.

«Туруктуу киреше» же «Пенсиялык» аманат эсептерин Банктын бардык бөлүмдөрүндө ачууга мүмкүн. Кошумча маалымат алуу үчүн контакт-борборунун телефондору: (312) 33-88-00, 88 00 (уюлдук чалуулар акысыз).

Эскерте кетсек, Аманаттарды коргоо агенттигинин мүчөөсү болгон Компаньон Банкы аманаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коргоо алдына алынышына кепилдик берет.

Бардык жаңылыктар