Төлөм карталары

ЭЛКАРТ төлөм карталары

Элкарт төлөм карты

«Компаньон Банкы» ЖАК Элкарт төлөм карты -  бул жеткиликтүү, жана эң негизгиси ишенимдүү жана коопсуз банк продуктысы. Бул карта улуттук валютада нак эмес эсептешүү үчүн колдонулат: айлык акы, пенсия, жөлөкпул, салык төлөө, бажы салыктары, камсыздандыруу акы, коммуналдык кызматтар жана башка. 

Элкарт төлөм картын артыкчылыктары:

  • соода-кызмат ишканаларында товар жана кызмат үчүн төлөө
  • коммуналдык кызматтар үчүн төлөө
  • эсеп тууралуу мини-көчүрмө жана SMS билдирүү алуу
  • CARDEX аркылуу акча которуу (КР бардык региондору боюнча туугандардын жана жакындардын карталарына тез акча которуу мүмкүнчүлүгү)
  • КР бардык территориясы боюнча Компаньон Банкынын жана өнөктөш банк Демир Банктын банкоматтарынан күнү-түнү акча алуу мүмкүнчүлүгү

 Компаньон Банкы Элкарт картынын негизинде төмөнкү продуктыларды сунуштайт:

1. ЭЛКАРТ «Жеке жактар» төлөм карты – акча каражаттарын пайдалуу сактоо, которууларды алуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын территориясында соода-сервистик ишканаларда товарларга жана кызматтарга акы төлөө үчүн каражаттарды пайдалануу мүмкүндүгүн берет. Карт акысыз чыгарылат, андан тышкары, карттагы 3 000 сомдон жогору акча каражаттарына жылдык 3% эсептелет.

2. «Айлык акы долбоору» ЭЛКАРТ төлөм карты  улуттук төлөм системасынын картасы. Бул карта коммерциялык жана бюджеттик уюмдардын кызматчылары үчүн колдонулат. Кошумча артыкчылыктары: карттарды акысыз чыгаруу, айлык акыны которуу.

3«Пенсионердин карты» ЭЛКАРТ төлөм карты- бул пенсионерлердин өздөрүнүн Элкарт карттарына заманбап жана ыңгайлуу түрдө пенсия алуу мүмкүнчүлүгү. Эсептин калдыгына 3% кошуп эсептөө каралган! Кошумча бонус - картты акысыз чыгаруу жана андан кийин аны акысыз тейлөө.

4 «Социалдык төлөмдөр» ЭЛКАРТ төлөм карты  Компаньон Банкынан социалдык багытка арналган өнүм. Карт социалдык жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды алууга багытталган. Карт акысыз чыгарылып, жылдык тейлөөгө комиссия төлөнбөйт. Банктын түзмөктөрүндө/достук мамиледеги тармактагы акчалай алуу үчүн комиссия 0%. Акысыз тейлөөдөн тышкары картадагы акча каражаттарынын калдыгына жылына 3% эсептелет. 

Максаттуу кардарлар – КР учурда күчкө ээ мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды алууга укуктуу жактар.

ЭЛКАРТ төлөө карттарын чыгаруу жана тейлөө боюнча колдонулган тарифтери

Банктык төлөм карттарын чыгаруу жана тейлөө эрежелери 

БАНК ЭСЕБИНИН БАШКЫ КЕЛИШИМИН ТУЗУУ УЧУН КООМДУК ОФЕРТА

Өтүнмөнү толтуруу