Аманаттар

«Пенсиялык» депозит

Компаньон мобилдик тиркемесинде толуктоо жана ачуу мүмкүнчүлүгү менен депозит.

Акча каражаттарын сактоону жана көбөйтүүнү каалаган, 55 жашка толгон (же андан жаш, бирок пенсиялык күбөлүгү бар) аманатчылар үчүн аманат. 

Аманатты ачуу үчүн паспорт жана пенсиялык күбөлүк (55 жашка чейинки адамдар үчүн) керек. Аманатты аманатчынын өзү жана үчүнчү жактар толуктаса болот (мисалы, балдары/неберелери же башка жактар).  

Бул продукттун катуу талаптуу толуктоо графиги жок. Кошумча артыкчылыгы – пайыздарды төлөөнү Элкарт Пенсиялык картасына же «Компаньон Банкы» ЖАК тарабынан чыгарылган картага бириктирүү мүмкүнчүлүгү. 

Жеке адамдар үчүн "Пенсиялык" жана "Топтолуучу" аманаттарынын шарттарына  2023-жылдын 15-декабрьдан өзгөртүүлөр киргизилгендигин билдиребиз, тактап айтканда, депозитти кошумча толуктоонун минималдуу мөөнөтү белгиленген, мында:

  • 6 айдан 12 айга чейинки мөөнөткө салынган аманатты, анын мөөнөтү бүтөөрүнө 2 айдан ашык убакыт калган учурда гана кошумча толтурууга болот;
  • 12 ай жана андан ашык мөөнөткө салынган аманатты, анын мөөнөтү бүтөөрүнө 3 айдан ашык убакыт калган учурда гана кошумча толтурууга болот.

 Продуктынын  аталышы

 «Пенсиялык» аманат

Продуктынын классификациясы  

Жеке жактардын аманаты.Толуктоо мүмкүнчүлүгү бар, топтоо аманаты.

Аманатты үчүнчү тарап дагы толуктай алат.

Продуктынын мүнөздөмөсү

Өзү топтогон каражаттарды сактап гана калбастан, аны көбөйтүүнү каалаган аманатчылар (пенсионерлер жана 55 жашка келген адамдар) үчүн продукты.

Валюта

KGS, USD

Сактоо мөөнөтү  

3 айдан 36 айга чейин

Аманаттын алгачкы минималдуу суммасы  

200   KGS; 10 USD

Аманаттын алгачкы максималдуу суммасы  

20 000 000 сом, 250 000 USD

Бир жолку толуктоонун минималдуу суммасы

Чектөө жок

Бир айлык толуктоонун максималдуу суммасы

3 000 000 сом, 15 000 USD

Аманатты кошумча толуктоого чектөөлөр 

Төмөнкү учурларда Аманатты толуктоого жол берилбейт:

- 6 айдан 12 айга чейинки мөөнөткө ачылган Аманаттын мөөнөтү бүтөөрүнө 2 ай калган учурда;

- ошондой эле 12 ай жана андан ашык мөөнөткө ачылган Аманаттын мөөнөтү бүтөөрүнө 3 ай калган учурда.

Аманаттын тиби

Мөөнөттүү топтоо аманат

Пайыздарды капиталдаштыруу

Каралган эмес

Жарым-жартылай алуу  

Каралган эмес

Пайыздарды төлөп берүү

Ай сайын. Пайыздарды Банкта ачылган эсепке, анын ичинде Пенсионердин Картасы боюнча Банкта ачылган эсепке же кардардын каалоосу боюнча башка түрдүү карта боюнча төлөп берүүгө мүмкүн.

 

 

Депозитти ачуу үчүн керектүү документтер/шарттар

1.Инсанды ырастаган документ.

2.Пенсиялык күбөлүк (болгондо).

Мөөнөтүнөн мурда бузуу

 

-Аманат боюнча эсептелген жана/же капиталдаштырылган пайыздар пайыздардын капиталдаштыруунун шарттарын колдонбостон  эсептелинет жана KGS боюнча 3% жана   АКШ доллар боюнча 0% пайыздык чени боюнча  төлөнүп берилет.

 

Кошумча маалыматтар

 

Келишимди автоматтык түрдө узартуу каралган эмес. Аманат төлөө (кайтарып берүү) мөөнөтү аяктаган күнү  Аманатчы келбесе жана аманаттын (депозиттин) суммасын талап кылбаса, Банк аманаттын суммасын жана эсептелген пайыздарды ошол эле күнү Аманатчынын талап кылганда төлөп берчү эсебине которот.

Башка шарттар

 

 «Банк Компаньон» ЖАК депозиттер боюнча мөөнөтүнө жана депозиттин суммасына жараша жеке пайыздык чендерди белгилөө укугун өзүндө калтырат.

 

Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 15,50% чейин

Натыйжалуу пайыздык чен АКШ доллары менен 2.53% чейин

"Компаньон Банкы" ЖАК аманаттардын мөөнөтүнө жана суммасына жараша аманаттар боюнча жеке пайыздык чендерди коюга өзүнүн укугун сактап калат. 

Пайыздардын капитализациясы

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 2 жыл 3 жыл
Сомдор 5% 9% 11% 14% 13.5% 14.5% 14.5%
АКШ доллар 0.5% 0.5% 2% 2.25% 2.5% 2.5%

Өтүнмөнү толтуруу

Аманат боюнча топтомду эсептөө

ай

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген.

Өтүнмөнү толтуруу