Аманаттар

«Топтолуучу» аманат

Бул продукт ири сатып алууга топтоого жана жыйнаган каражаттарын түзүүyнү каалаган салымчылар үчүн. Толуктоо мүмкүнчүлүгү менен салым.

Продуктунун артыкчылыгы жоготуу, ашык сарп кылуу тобокелинен, киреше деңгээлине карабастан жеткиликтүү депонирлөө суммасынын аркасы менен жыйнаган каражаттарын сактоо мүмкүнчүлүгү болуп саналат.

Аманаттын минималдуу алгачкы суммасы

1 000 KGS, 1000 RUB

Аманаттын максималдуу алгачкы суммасы

Чектөөсүз

 

Бир жолку толуктоонун минималдуу суммасы

Чектөөсүз

Айлык максималдуу толуктоо суммасы

500 000 KGS, 500 000 RUB

Пайыздардын капитализациясы

Квартал сайын, пайыздардын капитализациясынын пландуу күндөрү (Аманат келишимине кол коюу күнүнө окшош ар үчүнчү айдын күнү).

Жарым-жартылай акча алуу

Алдын ала каралган эмес                                         

*Үстөк пайыздарды капиталдаштыруу – бул аманаттын эсептелген пайыздардын суммасына көбөйүшү. Эсептелген үстөк пайыздар ар үч айда келишимге кол коюу күнү менен дал келген күндөр боюнча аманаттын суммасына кошулат.

*Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 10,91% чейин

*Натыйжалуу пайыздык чен рубль менен 3.54% чейин


"Компаньон Банкы" ЖАК аманаттардын мөөнөтүнө жана суммасына жараша аманаттар боюнча жеке пайыздык чендерди коюга өзүнүн укугун сактап калат. 

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 2 жыл 3 жыл
Сомдор 5.5% 6.5% 9.5% 10% 10.5% 10.5%
Рубль 2% 3% 3.5%

Өтүнмөнү толтуруу

Аманат боюнча топтомду эсептөө

ай

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген.

Өтүнмөнү толтуруу