Аманаттар

«Пенсиялык» аманаты

Акча каражаттарын сактоону жана көбөйтүүнү каалаган, пенсия жашына жеткен – 55жаш (же андан жаш, бирок пенсиялык күбөлүгү бар) аманатчылар үчүн аманат. 

Аманатты ачуу үчүн паспорт жана пенсиялык күбөлүк (бар болсо) керек. Аманатты аманатчынын өзү жана үчүнчү жактар толуктаса болот (мисалы, балдары/неберелери же башка жактар).  

Бул продукттун катуу талаптуу толуктоо графиги жок. Кошумча артыкчылыгы – пайыздарды төлөөнү Элкарт Пенсиялык картасына же «Компаньон Банкы» ЖАК тарабынан чыгарылган картага бириктирүү мүмкүнчүлүгү. 

Валюта

KGS; USD

Аманат мөөнөтү

6 айдан 36 айга чейин

Аманаттын баштапкы минималдуу суммасы

500  KGS; 10 USD

Аманаттын баштапкы максималдуу суммасы

Чектөөсүз

Бир жолку толуктоонун минималдуу суммасы

Чектөөсүз

Айлык максималдуу толуктоо суммасы

500 000 KGS; 7000 USD

Пайыздарды капиталдаштыруу

Каралган эмес

Бөлүп чыгарып алуу

Каралган эмес

*Үстөк пайыздарды капиталдаштыруу – бул аманаттын эсептелген пайыздардын суммасына көбөйүшү. Эсептелген үстөк пайыздар ар үч айда келишимге кол коюу күнү менен дал келген күндөр боюнча аманаттын суммасына кошулат.

*Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 12.68% чейин

*Натыйжалуу пайыздык чен АКШ доллары менен 3.66% чейин

"Компаньон Банкы" ЖАК аманаттардын мөөнөтүнө жана суммасына жараша аманаттар боюнча жеке пайыздык чендерди коюга өзүнүн укугун сактап калат. 

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 2 жыл 3 жыл
Сомдор 7% 8% 11% 11.5% 12% 12%
АКШ доллар 1.5% 2.1% 2.6% 3.1% 3.6% 3.6%

Өтүнмөнү толтуруу

Аманат боюнча топтомду эсептөө

ай

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген.

Өтүнмөнү толтуруу