Кредиттер

Керектөө кредиттери

Кредиттердин шарттары

Пайыздык чен

 25% башталат*

Кредит берүү үчүн комиссия

 1% башталат

Валютасы

 Сом

Кредиттин мөөнөтү

 3 айдан 60 айга чейин

Кредиттин суммасы

 10 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин

Камсыздоо

 Кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк жана кепилдик.

*Натыйжалуу пайыздык чен 28,96% башталат

Толук маалымат жана насыянын толук баасын билүү үчүн, анын ичинен кредит алууга байланыштуу эффективдүү пайыздык ченди жана кардардын бардык чыгымдарын билүү үчүн биздин филиалдарга жана сактык кассаларга кайрылыңыздар. 

Кредит алуу үчүн керектүү документтер:

  • Кредит алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;

  • Кредитти төлөө булагына байланыштуу насыя алуучунун жана кепилдердин кирешелерин ырастоочу документтер-патент, ЖИ күбөлүгү, акыркы 3 ай үчүн айлык акы жөнүндө маалымкаты ж.б.;

  • Берилген күрөө мүлкүнүн түрүнө байланыштуу күрөө мүлк документтери – кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, кыймылсыз мүлктүн укук белгилөөчү документтери, транспорттук унааны каттоо тууралуу күбөлүгү ж.б.;

  • Банктын талабы боюнча кредиттин түрүнө байланыштуу башка документтер.

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу