Акча которуулар

"Астрасенд" акча которуулары

Россиядан Кыргызстанга которуулар.

Кыргызстанда Россиядан жөнөтүлгөн "Астрасенд" тез акча которууларын алыңыздар.

  • Жеке жактар ортосундагы которуулар.
  • Түшкөн акчаны Компаньон Банкынын каалаган кеңсесинен алуу.
  • Которууларды кыргыз сому же орус рубли түрүндө берүү.
  • Комиссияны жөнөтүүчү төлөйт.

Которууну кантип алса болот?

  • Алуучу паспорту жана жөнөтүүчүдөн алган которуунун коду менен Компаньон Банкынын кеңселеринин бирине кайрылуусу керек.

Кыргызстандан Өзбекстанга которуулар.

Кыргызстандан Өзбекстанга "Астрасенд" ыкчам акча которууларын жөнөтүү.

  • Жеке тараптар ортосундагы которуулар
  • Которууну Компаньон Банкынын каалаган кеңсесинен жөнөтүү.*

*Акча которуулар Россиянын рублинде, ал эми Өзбекстанда АКШ долларында алынат. Жөнөтүү учурунда "Астрасенд" системасынын курсу боюнча конвертацияланат.

Которууну кантип жөнөтүү керек?

  • Жөнөтүүчү Компаньон Банкынын кеңселеринин бирине паспорту менен кайрылышы керек

Сайт: https://astrasend.ru/