Акча которуулар

Биздин Компаньон

Акча которуулар системасы «Биздин Компаньон» банктык эсеп ачуусуз өлкө ичинде тез жана оңой түрдө акча которууну жиберүүгө жол берет.

«Биздин Компаньон» акча которуулар системасынын артыкчылыктары:

  • Ийкемдүүлүк. Которууну сом, рубль менен иш жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк
  • Пайда. Которуу үчүн төмөн комиссия
  • Ыкчамдуулук. Акча которуунун жетишинин ылдамдуулугу – 4 мүнөт 
  • Ыңгайлуулук. Которууну эсеп ачуусуз иш жүзөгө ашыруу 
  • Жеткиликтүүлүк. Кеңири филиалдык тармак – бүткүл өлкө боюнча 100 ашык филиалдар жана сактык кассалар
  • Оңойлук. Акча которууну жиберүү же алуу үчүн паспортту жаныңызга болуу жетиштүү
  • Ишенимдүүлүк. Банк акча каражаттарынын коопсуздугуна кепилдик берет

*Айрым пункттарда накталай төгүм үчүн кошумча комиссиялар колдонулушу мүмкүн

Жеке жактар үчүн негизги тарифтер