Акча которуулар

Золотая Корона

Көңүл бургула!

Компаньон Банкы 2022-жылдын 14-июнунан, саат 14:00дөн баштап «Золотая Корона» системасы аркылуу Россиядан доллар менен жөнөтүлгөн которууларды алууга мүмкүнчулук берерин маалымдайт. Сомго конвертациялоо менен 5000 долларга чейинки суммадагы каражаттарды ала аласыз

ЕВРО менен которууларды чыгаруу убактылуу мүмкүн эмес.

«Золотая Корона» акча которуу системасы боюнча которулган акчаны алуунун         артыкчылыктары:

  • Россия, КМШ өлкөлөрү жана башка өлкөлөр боюнча акча которуулары үчүн минималдуу комиссиялар;
  • акчаны рубль же АКШ доллары түрүндө которсо болот;
  • акча котормосун жөнөткөндөн кийин бир канча секунд ичинде адресаттын алуу мүмкүнүлүгү;
  • Россия жана КМШ өлкөлөрү боюнча 40 миң акча которууларды кабыл алуу пункттары бар;
  • акча которуу үчүн өлкөнү жана шаарды көрсөтүү жетиштүү, ал эми алуучу өзүнө ылайык кабыл алуу пунктун тандап алат.

     «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА КАРТАГА КОТОРУУНУ АЛУУ: 

  • «Акча которуулар – Золотая Корона» акысыз тиркемеси аркылуу которулган акчаны Компаньон Банкынын «Элкарт» картына салуу мүмкүнчүлүгү;
  • убакытты үнөмдөө - которууну алуу үчүн кассада кезекке туруу зарылдыгы жок; 
  • акча каражаттарын банкоматтар аркылуу 24/7* накталоо мүмкүнчүлүгү;
  • которуудан алынган акча каражаттарынан POS-терминалдар аркылуу товарлар жана кызматтарды карт менен төлөө мүмкүнчүлүгү;
  • Компаньон Банкынын «Элкарт» картындагы 3 000 сомдон ашуун калдыкка жылдык 3% кошулат.

КАРТАГА ТАПШЫРЫК   

  ЭЛКАРТ картка акча которуу боюнча лимиттер:

- картка бир которуунун максималдуу суммасы – 150 000 рубль;
- картка 1 күндүн ичинде которуулардын максималдуу саны – 2 которуу;
- картка 1 айдын ичинде которуулардын максималдуу саны – 10 которуу.

Золотая Корона акча которуу системасынын тарифтери

Компаньон Банкынын "Элкарт" картына акча которуунун тарифтери