"Компаньон” мобилдик тиркемеси

Мобилдик тиркеме менен иштөөдөгү коопсуздук чаралары

«Компаньон» мобилдик тиркемесинин колдонуучуларына коопсуздукту жана жеке маалыматтардын сакталышын камсыздоо үчүн төмөнкүлөрдү аткарууну сунуштайбыз:

1. Колдонуучунун атын, паролун, ПИН-кодун жана башка жеке маалыматтарды төлөмдөрдү жүзөгө ашырууну камсыз кылган түзүлүштөрдө (персоналдык компьютер, уюлдук телефон ж.б.) же башка корголбогон жабдууларда текст менен сактабаш керек;

2. Үчүнчү жактарга каттоо эсебинин жана башка жеке маалыматтарды ачыктабоо же билдирбөө, ал маалыматтарды жеткиликтүү жактарда сактабоо;

3. Маал-маалы менен тиркеменин ПИН-кодун алмаштырып туруу жана төрөлгөн күн өңдүү символдор жана белгилердин жөнөкөй айкалышын колдонбоо керек;

4. Операцияларды жасоого зарыл болбосо жана тактоо үчүн үчүнчү жактарга жеке маалыматты ачыктабаш керек (тиркеменин номери, паспорттогу маалыматтар, банктык эсептин номери же электрондук почтанын дареги, ПИН/пароль);

5. Төлөмдөрдү жүзөгө ашырууну камсыз кылган түзүлүштөрдү (уюлдук аппарат) уруксатсыз кирүүдөн жана зыяндуу программалардан коргоо зарыл. Мында, антивирустук программанын үзгүлтүксүз жаңылануусуна жана ойдогудай иштөөсүнө көз салып туруу керек;

6. Электрондук транзакциялар ишке ашырылган түзүлүштө мобилдик тиркемеден кыска убакытка гана каралбай калса дагы, чыгуу зарыл;

7. «Компаньон» тиркемеси орнотулган уюлдук аппаратыңызды үчүнчү жактарга колдонууга бербеңиз;

8. Мыйзамсыз транзакциялар же каталарды байкап туруу үчүн, транзакциялар тарыхын жана тиркеменин, картанын ж.б. балансын үзгүлтүксүз текшерип туруу зарыл;

9. Мобилдик тиркемени мыйзамсыз колдонуу учурлары, үчүнчү жактар тарабынан ишке ашырылган мыйзамсыз же/жана шылуундук операциялар тууралуу ошол замат кайсыл гана болбосун жеткиликтүү жол менен (жазуу түрүндө, электрондук кат менен, жеке өзүңүз же 88 00 номери аркылуу) Банкка билдирүү зарыл;

10. Тиркеме орнотулган мобилдик телефонду жоготуп же уурдатып алсаңыз, өз убагында каттоо эсебинине бөгөт коюу үчүн ошол замат кайсыл гана болбосун жеткиликтүү жол менен (жазуу түрүндө, электрондук кат менен, жеке өзүңүз же 88 00 номери аркылуу) Банкка билдирүү зарыл.

"Компаньон" мобилдик тиркемеси