Компаньон электрондук капчыгы

Компаньон электрондук капчыгынын ээсин идентификациялоо

Компаньон электрондук капчыгынын ээсин идентификациялоо (паспортту алып, Компаньон Банкынын бөлүмдөрүнүн бирине кайрылуу зарыл)

Максималдуу лимиттер:

- Капчыктагы калдыктын өлчөмү  6 000 000 сом

- Бир айдагы төлөмдөрдүн көлөмү  6 000 000 сом

- Бир транзакциянын көлөмү  200 000 сом

Компаньон капчыгы аркылуу төлөнүүчү кызматтар жана сервистер: 

 • Уюлдук оператор
 • Коммуналдык кызматтар
 • Интернет-провайдерлери
 • Оюндар
 • Коммерциялык телекөрсөтүү
 • Социалдык тармактар
 • Туруктуу байланыш
 • Финансылык кызматтар
 • Билим берүү
 • Компаньон Банкынын кызматтары (депозитти толуктоо, кредитти төлөө жана у.с.)
 • Транспорттук кызматтар
 • Товарлар жана кызматтар үчүн төлөө
 • Капчыкты толуктоо
 • Акча которууларды алуу (Биздин Компаньон, Контакт, Юнистрим, Вестерн Юнион, QIWI Россия)
 • Капчыктагы акчаны накталоо
 • Башка “Компаньон” капчыктарына акча которуу
 • Башка электрондук капчыктар
 • Россиялык банктык карталарды толуктоо (Visa, Master, МИР)
 • QIWI капчыгын толуктоо (КР, РФ, Казакстан, Өзбекстан, Украина)
 • Капчыкка онлайн-кредит алуу
 • Элсом, О!Деньги, BalanceKg, Megapay электрондук капчыктарга акча которуу
 • Башка кызматтар

Идентификациялоодон өтүңүз жана Компаньон электрондук капчыгынын кеңири функционалын өзүңүз үчүн ачыңыз!