Компаньон электрондук капчыгы

Электрондук капчыкты толуктоо

- Компаньон Банктын интернет/мобилдик банкинги аркылуу;

- Компаньон Банктын, PAY24, UMAI жана Quickpay терминалдары аркылуу;

- Кыргызстандагы банктар чыгарган Элкарт төлөм карталары аркылуу.

Электрондук капчыкка төлөм картты байланыштыруу жетиштүү. Ал үчүн төлөм карттын номерин, карттын эскирүү мөөнөтүн, жана CVV2 кодду (карттын арткы бетиндеги код) киргизүү керек. Андан кийин которууларды жана төлөмдөрдү байланыштырылган карттан жүргүзүүгө болот.