КОМПАНЬОН ЭЛЕКТРОНДУК КАПЧЫГЫ

Тарифтер жана лимиттер

«Компаньон» электрондук капчыгы боюнча тарифтер  

 

Кызматтын аталышы 

Тарифтер 

 

 

Идентификацияланган капчык 

Идентификацияланбаган капчык 

1.

Электрондук капчыкты каттоо жана тейлөө 

1.1.

Электрондук капчыкты каттоо

Акысыз

Акысыз

1.2.

Электрондук капчыкты тейлөө

Акысыз

Акысыз

1.3.

Электрондук капчыкты идентификациялоо

Акысыз

Акысыз

1.4.

Электрондук капчыкты идентификацияланган кардарга байлоо

Акысыз

Акысыз

1.5.

ПИН кодду калыбына келтирүү

Акысыз

Акысыз

1.6.

ПИН кодду алмаштыруу

Акысыз

Акысыз

1.7.

Кардардын жеке маалыматтарын өзгөртүү

Акысыз

Акысыз

1.8.

Электрондук капчыкты блоктоо

Акысыз

Акысыз

1.9.

Электрондук капчыктагы каражаттардын минималдуу калдыгы

Талап кылынбайт

Талап кылынбайт

1.10.

Элкарт картасын электрондук капчыкка байлоо

Акысыз

Акысыз

2.

Төлөмдөрдү жүргүзүү  

2.1.

Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө

Акысыз

Акысыз

2.2.

Уюлдук операторлордун кызматтарына төлөө

Акысыз

Акысыз

2.3.

Интернет провайдерлердин кызматтарына төлөө

Акысыз

Акысыз

2.4.

Соода түйүндөрүндө төлөө

Акысыз

Акысыз

2.5.

Башка кызматтар үчүн төлөө1

5 сомдон баштап

5 сомдон баштап 

2.6

Компаньон капчыктарынын ортосундагы которуулар2

2 сом

Операция жеткиликсиз

2.7.

«Компаньон Банкы» ЖАКындагы эсептешүү эсебине которуу

Акысыз

Акысыз

2.8.

«Компаньон Банкы» ЖАКынын Элкарт төлөм картасына которуу

Акысыз

Операция жеткиликсиз

2.9.

Башка банктардын Элкарт төлөм картасына которуу

0,5%

Операция жеткиликсиз

2.10.

«Компаньон Банкы» ЖАКындагы депозитти толуктоо

Акысыз

Акысыз

2.11.

«Компаньон Банкы» ЖАКындагы кредитти төлөө

Акысыз

Акысыз

2.12.

Элкарт картасынан электрондук капчыкка которуу

Акысыз

Операция жеткиликсиз

2.13.

«Компаньон Банкы» ЖАКынын төлөм терминалдары аркылуу электрондук капчыкты толуктоо  

Акысыз

Акысыз

2.14.

Умай төлөм терминалдары аркылуу электрондук капчыкты толуктоо

1,5%

1,5%

2.15.

Электрондук акчаны «Компаньон Банкы» ЖАКынын кассалары аркылуу чыгаруу

0,5%

Операция жеткиликсиз

 

1 - комиссия кызматтарды берүүчүгө жараша жекече белгиленет жана төлөмдү тастыктоо алдында транзакцияны жүргүзүүдө көрсөтүлөт  

2 – комиссия жөнөтүүчү тарабынан төлөнөт

 

 

 

Идентификацияланган Компаньон электрондук капчыгы боюнча операцияларды жүргүзүүгө лимиттер  

 

 

«Компаньон» электрондук капчыгы боюнча операциялар 

Суммасы

1.

Компаньон электрондук капчыгын толуктоого лимиттер

 

 

- күнүнө

50 000 сом

 

- айына

500 000 сом

 

 

 

2.

Компаньон электрондук капчыгынан каражаттарды чыгарууга лимиттер

 

 

- күнүнө

50 000 сом

 

- айына

500 000 сом

 

 

 

3.

Капчыктагы максималдуу калдык

500 000 сом

 

 

 

4.

Бир транзакциянын максималдуу суммасы

50 000 сом

 

 

 

5

Айына транзакциялардын максималдуу көлөмү

500 000 сом

 

 

 

 

 

Идентификацияланбаган Компаньон электрондук капчыгы боюнча операцияларды жүргүзүүгө лимиттер  

 

«Компаньон» электрондук капчыгы боюнча операциялар

Суммасы

1.

Капчыкты толуктоого лимиттер

 

 

- күнүнө

15 000 сом

 

- айына

30 000 сом

 

 

 

2.

Капчыктагы максималдуу калдык

15 000 сом

 

 

 

3.

Бир транзакциянын максималдуу суммасы

1 000 сом

 

 

 

4

Айына транзакциялардын максималдуу көлөмү

30 000 сом