kompanion-logo

Кардардын суроо-талаптары

Бизди тандаганыңыз
үчүн рахмат!

Компаньон Банкы ишенимиңиз жана пикир алуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирет.

Кайрылуу калтыруу

Кайрылуунун түрүн тандаңыз

Колдоо кызматы

«Компаньон Банкы» ЖАК»

Адрес:

Кыргыз Республикасы, 720044, Бишкек ш., Шота Руставели көч., 62

Тел.: +996 (312) 33 88 0088 00*

Email: office@kompanion.kginfo@kompanion.kg

Банк кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган учурда:

0551551616

*Кыргыз Республикасындагы уюлдук операторлордон чалуулар бекер

Кардарлар менен байланышуу ыкмалары

Банктын филиалына жазылган арыз

Банктын каалаган филиалындагы даттануулар жана сунуштар китеби

Финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдү жеке кабыл алуу

Кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында Банк Керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибинен үзүндүгө ылайык келип түшкөн ар бир кайрылууну кылдаттык менен карайт.