Кардарлардын кайрылуулары

Кардарлардын кайрылуулары

 Урматтуу кардарлар, 

Компаньон Банкы ишеним жана кайра байланыш алуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирет. Компаньон Банкынын ар бир кардары Банк жана анын кызматкерлеринин иши жөнүндө оозеки же жазуу жүзүндө  пикирин, баасын калтырса болот.

Кардарлардын кайрылуу жолдору:

  • Банкктын бөлүмүнө берилген жазуу жүзүндөгү арыз
  • Банктын бардык бөлүмдөрүндөгү арыздар жана сунуштар китеби
  • Банктын официалдуу сайтындадагы Кайра байланыш бөлүмү
  • Акысыз жардам линиясы: 0551 551 616 (үн билдирүү калтыруу зарыл) 
  • Кардарларды колдоо кызматы: 88 00
  • Финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдү жеке кабыл алуу. Кабыл алуу графиги менен бул жерде таанышсаңыз болот. 

Тейлөө сапатын жакшыртуу үчүн, Банк ар бир түшкөн кайрылууну кардардын кайрылууларын кароо Жол-жолборундаагы Көчүрмөгө ылайык кылдаттык менен карайт.

Бизди тандаганыңыз үчүн рахмат!