Реквизиттер

Реквизиттер

Байланыш

"Компаньон Банкы" ЖАК 
Кыргыз Республикасы, 720044 
Бишкек ш., Шота Руставели көч., 62
Тел.: +996 (312) 33 88 00 
Факс: +996 (312) 986 979
E-mail: office@kompanion.kg

Маалым даректер

Аталышы: "Компаньон Банкы" ЖАК 
БИК: 113001 
КР УБдагы корреспонденттик эсеби:  101 381 000 378 0106
ОКПО: 23672096
ИНН: 01210200410119