Жеке кардарларга

Банктык Эсеп

Биз кардарларыбызга пайдалуу шарттарда талап боюнча төлөнүүчү эсебин жана эсептешүү эсебин  пайдалуу шарттарда ачууну жана жүргүзүүнү сунуш кылабыз.

КОМПАНЬОН БАНКЫНЫН КАРТАСЫНАН АКЧАНЫ НАКТАЛООДО КОМИССИЯ 0%

Акция 2023-жылдын  5-июнунан 2024-жылдын 30 июнга чейин жүрөт!

*Акция распространяется на сомовые карты, выпущенные Банком на физических лиц (резидентов КР) и только при снятии в сомах.

Банкыбызда тейлөөнүн артыкчылыктары: 

 • Эсепти ачуу жана тейлөө үчүн комиссиянын жоктугу;
 • Эсептеги минималдык калдыкты сактоо талабынын жоктугу;
 • Эсептешүү-кассалык тейлөөгө пайдалуу тарифтер;
 • Кеңири филиалдык тармак – бүткүл Кыргызстан боюнча 100 ашык филиалдар жана сактык кассалар.

Эсепти ачуу сизге төмөнкүлөргө жол берет:

 • Акча каражаттарын ишенимдүү жана коопсуз сактоого;
 • Банктын ар кайсы филиалынан өз эсебиңизден керектүү каражаттарды чыгарып алууга;
 • Накталай эмес тартипте келген каражаттарды эсепке чегерүү;
 • Клиринг, гросс системалары аркылуу КР аймагы боюнча улуттук валютада эсептен накталай эмес акча которууларды иш жүзөгө ашыруу;
 • Банктын ичинде которууларды иш жүзөгө ашыруу;
 • Накталай чет өлкөлүк валютасын алмаштыруу операциялары;
 • Эсеп боюнча көчүрмөнү алуу.

Банктык кызматтарына “Компаньон Банкы” жактын тарифтери:

Жеке жактар үчүн «Компаньон Банкы» ЖАК банктык кызматтары үчүн «Негизги тарифтери»

Банк эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмеси 

Жеке жактарга банк эсептерин ачуунун жана тейлөөнүн эрежелери

Банк эсебинин башкы келишимин түзүү үчүн коомдук оферта (16.01.2023 тартып жарактуу)