Жеке кардарларга

Аманаттар

«КОМПАНЬОН БАНКЫ» ЖЧК КАРДАРЛАРЫНЫН АМАНАТТАРЫ МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН КОРГОЛОТ

Компаньон Банкы – 2016-жылынан тарта Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу. КРдин Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» КРдин Мыйзамына ылайык, ар бир аманатчыга акча каражаттарын кайтарып берүүгө кепилдик берет, башкача айтканда кепилдик учур келгенде аманатчыларга 200 миң сом компенсация, анын ичинде аманаттар боюнча пайыздар төлөнөт.

Компаньон Банкына өз үнөмдөлгөн акчаңызды салганда, акча каражаттарыңыздын толук сакталышына жана көбөйүшүнө ишенсеңиз болот.