Кредиттер

Пайызсыз кредит "Бөлүп төлөө"

Товарларды сатып алуу жана кызматтарды колдонуу үчүн пайызсыз кредитти колдонуңуз!

Артыкчылыктары:

 • Пайыздык чен 0%;
 • Кызматтар үчүн(медициналык, туризм, оңдоо ж.б.) күрөөсүз жана кепилдиксиз берилет;
 • Кайрылгандан кийинки 30 мүнөттүн ичинде каралып берилет (бардык документтерди Банкытын адисине тапшыргандан кийин);
 • Өнөктөштөрдүн кеңири тармагы (Банктын бардык кенселеринде тактаңыз).

Товарды бат жана оңой алуу үчүн төмөнкүлөр керек:

1. Документтерди топтоо.

2. Товарды тандоо жана аны төлөө үчүн эсеп алуу. (Өнөктөш дүкөндөр тууралуу маалымат Банктын жергиликтүү кеңселеринен текшерилиши керек.)

3. Компаньон Банкынын кеңсесине документтер менен кайрылуу.

4. Өтүнмөнүн жактыруусун алуу жана Банк менен келишим түзүү.

5. Дүкөндөн товарды же кызматын алуу.

Керектүү документтер:

 • паспорт;
 • эмгек акы маалымат;
 • жеке ишкердин патенти жана/же күбөлүгү;
 • Пенсиялык картанын эсебинен көчүрмө.

Кредиттик шарттар "Бөлүп төлөө"

Ким кредит ала алат

 • Бизнес менен алектенген Жеке ишкерлер, Жеке жактар, же жалдоо боюнча иштеген жеке жактар;
 • Айыл чарба ишмердүүлүгү менен алектенген жеке жактар;
 • Пенсионерлер;
 • 18 жаштан тартып  68 жашка чейин (кошо эсептегенде).

Критерийлер

Бизнес/эмгек стажы эң аз 3 ай болушу керек

Агробизнес үчүн иштөө мөөнөтү бир  айыл чарба мерчиминен аз болбошу керек, ошондой эле бирден ашык киреше булагынын болушу сунушталат 

Насыянын максаттары

Жеке колдонуу үчүн товарлар: тиричилик техникасы, эмерек, уюлдук телефондор жана гаджеттер, кеңсе техникасы ж.б.

Кызматтар: медициналык, билим берүү, туризмдик ж.б. 

Кредиттин суммасы 

Кредит суммасы: 2 000 сомдон  200000 сомго чейин;

пенсионерлерге 2 000 сомдон 30000 сомго чейин.

Кредиттик мөөнөт

3, 6, 9, 12, 18 ай.

Жылдык номиналдуу жылдык  пайыздык чен

 

0%

Жылдык натыйжалуу пайыздык чен

0%

 

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 24.01.2024 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 14.11.2023 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 23.11.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 30.09.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта 01.02.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери  01.02.2022 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн

Кардарлардын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери 10.08.2023 ж. баштап түзүлгөн келишимдер үчүн.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу