kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Кредиттер
  • 0% бөлүп төлөө

0% бөлүп төлөө

Товар жана кызматтарды пайызсыз бөлүп төлөө менен алыңыз!

Бөлүп төлөө тиричилик техникаларын, эмеректерди, уюлдук телефон жана башка техниканы сатып алуу үчүн берилет. Ошондой эле бөлүп төлөө жолу менен күрөө жана кепилдерсиз эле медициналык, билим берүү жана туристтик кызматтарды төлөй аласыз.

Кредиттин суммасы: 2 000 сомдон 200 000 сомго чейин. Пенсионерлерге — 30 000 сомго чейин.
Кредиттин мөөнөтү: 3, 6, 9, 12, 18 ай.
Номиналдык жылдык пайыздык чен: 0%.
Камсыздандыруу: сатып алынуучу товар.

Кредитти накталай акчага айлантуу үчүн комиссия Банктын тарифине ылайык алынат. 


Кредитти кимдер ала алат?

Жашы 18ден 68 жашка чейинки жеке жактар жана жеке ишкерлер:

  • Кыргызстандын паспорту бар жарандар
  • Эмгек кызматкерлери же 3 айдан кем эмес убакыттан бери бизнес менен алектенген жарандар
  • Пенсионерлер.

Агробизнес үчүн иштөө мөөнөтү бир айыл чарба циклинен кем эмес болушу, ошондой эле бир нече киреше булагы көрсөтүлүшү керек.

5 мүнөттүн ичинде веб-сайттагы арызды толтуруңуз

Маалыматыңызды толтуруңуз