kompanion-logo

  • Бизнеске
 • Банктык эсеп

Банктык эсеп

Пайдалуу шарттар менен эсепти ачуу жана алып баруу

Компаньон Банкынын тейлөө артыкчылыктары:

 • Эсеп ачуу жана тейлөө үчүн акы алынбайт
 • Минималдуу эсеп балансын сактоо талабы жок
 • Эсептик-кассалык тейлөөгө пайдалуу тарифтер
 • Кеңири филиалдык тармак-бүтүндөй Кыргызстан боюнча 100дөн ашык филиалдар жана сактык кассалар.

Банк эсеби төмөнкүлөргө мүмкүнчүлүк берет:

 • Акча каражаттарын ишенимдүү жана коопсуз сактоо
 • Интернет-банкингдеги жана «Компаньон» мобилдик тиркемесиндеги эсептеги акчаны көзөмөлдөө
 • Банктын каалаган кеңсесинен жана банкоматтардын кеңири тармагынан өз эсебинен акча каражаттарын алуу;
 • Накталай эмес тартипте келип түшкөн каражаттарды эсепке чегерүүгө;
 • Клиринг, Гросс системалары боюнча Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча улуттук валютадагы эсептерден накталай эмес акча которууларды жүргүзүү
 • Эл аралык акча которууларды жөнөтүү жана алуу
 • Банк ичиндеги которууларды жүргүзүү
 • Банк эсеби боюнча операцияларды «Компаньон» тиркемеси аркылуу жүргүзүү
 • Чет өлкө валютасын алмаштыруу
 • Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү алуу жана башкалар.

Кайрылуу калтыруу