Бизнес-кардарларга

Кредиттер

“КЕПИЛДИК ФОНД” ААК

Компаньон Банкы Кепилдик фонду менен Кыргыз Республикасынын аймагындагы кичи жана орто ишкердиктин сегменттерин биргелешип өнүктүрүү жана колдоо боюнча кызматташат.

Кепилдик фонду кичи жана орто бизнес ишкерлеринин керектүү суммадагы кредитти алууда күрөө камсыздоосу жетишсиздиги учурунда, Банк алдында кепилдик берип, аларга колдоо көрсөтөт.

Компаньон Банкынын кредиттик кардарлары Кепилдик фондунун кепилдиги алдында кредиттин суммасынын 50% чейинки өлчөмүндө кредит ала алышат.