Бизнес-кардарларга

ЭЛКАРТ төлөм картасы

ЭЛКАРТ «Бизнес» төлөм карталары 

ЭЛКАРТ «Бизнес»-юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн улуттук төлөм системасынын дебеттик картасы.

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

- Кардарларга акча каражаттарын накталай алуу, отчет алынуучу сумманы жана иш сапар чыгымдарын картага которуу үчүн Банкка келүүгө убакыт үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет;

- Операциялык чыгымдарга жана отчет алынуучу суммаларды берүүгө кеткен убакытты кыскартат.

КАРТАНЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ:

  • Акча каражаттарын картада сактоо;
  • КРнын бүткүл аймагында Компаньон Банкынын жана DemirBank достук тармагынын банкоматтарынан накталай акча алуу;
  • Эсептин абалы тууралуу мини-көчүрмөнү жана SMS билдирүүлөрдү алуу;
  • POS-терминалдар аркылуу товарлар жана кызматтар үчүн нак эмес төлөмдөрдү ишке ашыруу;
  • Каражаттарды сарптоого чектеме коюу;
  • Каалаган убакта эсептешүү эсебинен картаны онлайн толуктоо;
  • NFC* технологиясы аркылуу 1000 сомго чейин контактсыз төлөмдөрдү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү (бир күндөгү транзакциялардын саны чектөөсүз);

*NFC (Near Field Communication — «жакынкы контактсыз байланыш»)- картаны башка жактарга бербестен, максималдуу тездикте сатып алууларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген контактсыз технология. Төлөмдү ишке ашыруу үчүн, NFC технологиясын колдогон картаны кассадагы төлөм терминалына PIN-кодсуз жакын алып баруу керек.  Эгерде бир төлөмдүн суммасы 1000 сомдон ашык болсо, картаны жабдыкка коюп, PIN-кодду терүү зарыл. Мындан соң, сатуучу картанын ээсине төлөм чегин чыгарып берет.

КЕРЕКТЕЛҮҮЧҮ ДОКУМЕНТТЕР ТИЗМЕСИ:

  • Өздүктү тастыктаган документ;
  • Банктык эсепти ачуу тууралуу арыз;

Картаны чыгаруу үчүн тапшырыкты Компаньон Банкынын кеңселеринен бирине кайрылып берсе болот. 

“КОМПАНЬОН БАНКЫ” ЖАКта БАНКТЫК ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Элкарт “Бизнес” төлөм карталарын тейлөө боюнча колдонулган тарифтер