Банк тууралуу

Миссия, максаттар, тарых

БИРГЕЛИКТЕ ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕК ТҮЗӨБҮЗ

МИССИЯ

Биз кардарларыбыздын финансылык туруктуулугуна шарт түзөбүз, банктык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтебиз жана кызматтарды эң жогорку деңгээлде көрсөтүүгө умтулабыз.

КОМПАНЬОН БАНКЫНЫН МАКСАТТАРЫ 

Кардарлар үчүн эң ыңгайлуу жана натыйжалуу банк болуу.