Банк тууралуу

Миссия, максаттар, тарых

Компаньон Банкынын миссиясы – биргеликте жаркын келечек түзүү.

КОМПАНЬОН БАНКЫНЫН МАКСАТТАРЫ:

  • Натыйжалуу каржы кызматтарын берүү жолу менен микро, кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
  • Базардын жана кардарлардын дайыма өзгөрүп туруучу шарттарына өз убагында көңүл буруу;
  • Каржы кызматтарын берүүдө инновациялык ыкмаларды жана технологияларды пайдалануу менен кардарлардын убактысын баалоо;
  • Кардарлардын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн эске алуу менен иштелип чыккан жана өнүктүрүү кызматтары менен тыгыз байланышта берилүүчү каржы кызматтарынын кеңири спектрин сунуштаган социалдык жооптуу банк болуу;
  • Жашоо сапатын жогорулатууга, сергек жамааттарды түзүүгө жана калктын каржы кызматтарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө көмөктөшүү.