Банк тууралуу

Миссия, максаттар, тарых

Компаньон Банкынын миссиясы – кардарларыбыз менен жамааттарыбыздын экономикалык жана социалдык бакубаттуулугун жогорулатууга, өлкөнүн жалпы калкынын финансылык кызматтарына жеткиликтүүлүгүн көбөйтүүгө, ошондой эле курчап турган чөйрөнүн сакталуусуна өбөлгө түзүүчү социалдык жооптуу финансылык кызматтарын берүү. Биз коомдун социалдык өнүгүүсүн Банктын финансылык туруктуулугу менен бириктирүүгө умтулабыз.

КОМПАНЬОН БАНКЫНЫН МАКСАТТАРЫ:

  • Натыйжалуу каржы кызматтарын берүү жолу менен микро, кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
  • Базардын жана кардарлардын дайыма өзгөрүп туруучу шарттарына өз убагында көңүл буруу;
  • Каржы кызматтарын берүүдө инновациялык ыкмаларды жана технологияларды пайдалануу менен кардарлардын убактысын баалоо;
  • Кардарлардын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн эске алуу менен иштелип чыккан жана өнүктүрүү кызматтары менен тыгыз байланышта берилүүчү каржы кызматтарынын кеңири спектрин сунуштаган социалдык жооптуу банк болуу;
  • Жашоо сапатын жогорулатууга, сергек жамааттарды түзүүгө жана калктын каржы кызматтарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө көмөктөшүү.