Жеке кардарларга

Төлөм терминалдары

Компаньон Банкынын кардарлары төмөнкү төлөм терминалдар аркылуу кызматтарды төлөй алышат:

 • Банка Компаньонтерминалдары 
 • Pay24 терминалдары
 • Quickpay терминалдары
 • Оңой терминалдары
 • О! терминалдары
 • Quickpay терминалдары
 • Megapay терминалдары
 • Unipay терминалдары
 • Balance.kg терминалдары
 • Бакай Банк терминалдары
 • Дос-Кредобанк терминалдары
 • Халык Банк Кыргызстан терминалдары
 • МБАНК терминалдары
 • Оной терминалдары
 • Оптима терминалдары

Компаньон Банкынын терминалдары

Компаньон Банктын автоматташтырылган төлөм терминалдары (АТТ) эсептешүү эсептерин толуктоо жана үчүнчү жактардын пайдасына төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет. Кардарлар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү үчүн  Банктын бөлүмдөрүндө  төлөм терминалдары жайгаштырылат.

Жеткиликтүү төлөм кызмат түрлөрү

 • Банктык эсепти толуктоо (кредитти төлөө);
 • Коммуналдык кызматтар үчүн төлөө;
 • Мобилдик байланыш балансын толуктоо;
 • Кабелдик/сан арип ТВ үчүн төлөө;
 • Мобилдик тиркеме эсебин толуктоо жана башкалар.

Төлөм кызматтарын камсыздоо тартиби

АТТ кызматтарын пайдалануу үчүн, АТТ аркылуу акча каражаттарын кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүү үчүн  Айкын Офертаны  окуп чыгуу керек жана керектүү кызматты тандап, эсеп номерин жазып, акча каражаттарын акча кабыл алуу жабдуусуна салуу керек.

 • Төлөмдөр бир гана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында кабыл алынат. 
 • Бир жолку төлөм 15 000 сомду ашпашы керек. Бул учурда транзакция саны чектелген эмес.
 • Эсептерди толуктоонун жана кредит үчүн төлөөнүн суткалык ченеми 55 000 сом.
 • Жумуш күндөрү 16.00 чейин жүргүзүлгөн толуктоолор жана кредит төлөмдөрү ошол банктык күнү эсептелет. Жумуш күндөрү 16.00 кийин жүргүзүлгөн толуктоолор жана кредит төлөмдөрү кийинки банктык күнү эсептелет. 
 • Үчүнчү жактардын пайдасы үчүн төлөмдөр (мобилдик байланыш кызматтары, интернет-провайдерлер, кабелдик/сан арип ТВ, коммуналдык төлөмдөр ж.б.) дароо эсепке тушөт.

Өнөктөш терминалдар

Сервис Компаньон Терминалы UMAI Терминалы PAY24 Терминалы О!Терминалы  Quickpay Терминалы Megapay Терминалы Unipay Терминалы Терминалы Balance.kg  Бакай Банк Терминалы   Дос-Кредобанк Терминалы  Халык Банк Кыргызстан Терминалы   МБАНК Терминалы Оной Терминалы Элсом Терминалы Капитал Банк Терминалы  Оптима Терминалы  Экоисламик Терминалы  Терминалы Demir
Эсептешүү эсебин толуктоо
0% до 2% до 2,5% до 2,5% до 2% до 2% до 1% до 2% до 2% до 1,5% до 1,5% 1% до 2% 0% до 2% 1% до 2% до 2,5%
Карт эсебин толуктоо  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% до 1,5% до 1,5% 1% 0% 0% до 2% 1% 0% 0%
«Компаньон» Мобилдик тиркемени толуктоо 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% до 1,5% до 1,5% 1% 0% Отсутствует до 2% 1% 0% 0%
Кредитти жабуу 0% до 2% до 2,5% до 2,5% до 2% до 2% до 1% до 2% до 2% до 1,5% до 1,5% 1% до 2% Отсутствует до 2% 1% до 2% до 2,5%
«Компаньон Агент» толуктоо 0% 2% до 2,5% до 2,5.% 2% 2% до 1% до 2% 2% до 1,5% до 1,5% 1% до 2% Отсутствует Отсутствует 1% до 2% до 2,5%
Аманатты толуктоо
0% до 1% до 2,5% до 2,5% до 1,5% до 2% до 1% до 2% до 2% до 1,5% до 1,5% 1% до 2% 0% до 2% 1% до 2% до 2,5%

PAY 24 төлөм терминалдардын тизмеси

Quickpay төлөм терминалдардын тизмеси

Инструкция

Көңүл буруңуз!

Pay24 жана QuickPay төлөм терминалдары аркылуу жумуш сааттарда саат 8:30 - 17:00 чейин төлөмдөрдү өткөрүүдө акча каражаттары эсепке 5 мүнөт ичинде түшөт. Дем алыш, майрам күндөрү акча каражаттары кийинки иш күнү түшөт. 

Толук маалыматты байланыш-борборунун номерлери боюнча алуу мүмкүн: 0 (312) 33 88 00 жана 88 00.