Жеке кардарларга

Төлөм терминалдары

Компаньон Банктын автоматташтырылган төлөм терминалдары (АТТ) эсептешүү эсептерин толуктоо жана үчүнчү жактардын пайдасына төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет. Кардарлар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү үчүн  Банктын 98 бөлүмдөрүндө  төлөм терминалдары жайгаштырылат.

Жеткиликтүү төлөм кызмат түрлөрү

  • Банктык эсепти толуктоо (насыяны төлөө);
  • Коммуналдык кызматтар үчүн төлөө;
  • Мобилдик байланыш балансын толуктоо;
  • Кабелдик/сан арип ТВ үчүн төлөө;
  • Мобилдик капчык эсебин толуктоо жана башкалар.

Төлөм кызматтарын камсыздоо тартиби

АТТ кызматтарын пайдалануу үчүн, АТТ аркылуу акча каражаттарын кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүү үчүн  Айкын Офертаны  окуп чыгуу керек жана керектүү кызматты тандап, эсеп номерин жазып, акча каражаттарын акча кабыл алуу жабдуусуна салуу керек.

  • Төлөмдөр бир гана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында кабыл алынат. 
  • Бир жолку төлөм 15 000 сомду ашпашы керек. Бул учурда транзакция саны чектелген эмес.
  • Эсептерди толуктоонун жана насыя үчүн төлөөнүн суткалык ченеми 55 000 сом.
  • Жумуш күндөрү 16.00 чейин жүргүзүлгөн толуктоолор жана насыя төлөмдөрү ошол банктык күнү эсептелет. Жумуш күндөрү 16.00 кийин жүргүзүлгөн толуктоолор жана насыя төлөмдөрү кийинки банктык күнү эсептелет. 
  • Үчүнчү жактардын пайдасы үчүн төлөмдөр (мобилдик байланыш кызматтары, интернет-провайдерлер, кабелдик/сан арип ТВ, коммуналдык төлөмдөр ж.б.) дароо эсепке тушөт.

 Толук маалыматты байланыш-борборунун номерлери боюнча алуу мүмкүн: 0 (312) 33 88 00 и 88 00.