Корпоративдик маданият

Профессионализм, сылыктык жана тейлөө сапаты – бул бир компанияны башкасынан айырмалоочу негизги факторлор. Тармактагы айырмалоочу позицияны сактоо үчүн банк этикалык жана кесипкөй жүрүм-турумдун жогорку стандарттарын бардык кызматкерлерден талап кылат.

Банктын баалуулуктары:

  1. Айкындуулук жана ачыктык принциптерин сактоо
  2. Этика жана кесиптик жүрүм-турум
  3. Банктын максаттарын жана миссиясын түшүнүү
  4. Жалпы маселелерди аткаруу процессине тартылуу даражасы
  5. Командалык иш
  6. Тыкандык жана үзүрдүүлүк

«Компаньон Банкы» ЖАКтын кызматкерлери кардарлар, өнөктөштөр жана кесиптештер менен иштегенде бул баалуулуктарды сактайт.