Кредиттер

Кичи жана орто бизнеске кредиттер

Бизнести өнүктүрүүгө ишкерлер үчүн

  • «Бизнес-Экспресс» – бизнести өнүктүрүүгө кепилдикке күрөөсүз микрокредит
  • «Бизнес–кредит» – бизнести өнүктүрүүгө мүлктү күрөөгө коюусуз тез кредит
  • «Кредиттик линия» - жүгүртүү каражаттарын толуктоо үчүн, анын ичинен бизнес-циклдин муктаждыктарын жана сезондук керектөөлөрдү каржылоо үчүн  жалпы кредиттик линиянын чегинде кредит берүү

Пайыздык чен

18% башталат акция алкагында 15% башталат

Кредит берүү үчүн комиссия

акция алкагында 1% башталат

Валютасы

Сом

Кредиттин мөөнөтү

Акция алкагында 36 айдан 60 айга чейин

Кредиттин суммасы

2 200 001 сомдон тарта 7 000 000 сомго чейин кошо эсептегенде 

Камсыздоо

Кепилдик жана/же кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк. 

*Акция алкагында натыйжалуу пайыздык чен 16,7% башталат

Пайыздык чен

акция алкагында 17.5% башталат

Кредит берүү үчүн комиссия

акция алкагында 1.5% башталат

Валютасы

Сом

Кредиттин мөөнөтү

3 айдан 5 жылга чейин кошо эсептегенде

Кредиттин суммасы

5 000 сомдон тарта 2 200 000 сомго чейин кошо эсептегенде 

Камсыздоо

Кепилдик жана/же кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк. 

*Акция алкагында натыйжалуу пайыздык чен 20% башталат

Эгер сиздин күрөө камсыздоо керектүү кредиттин суммасын алууга жетишсиз болсо, сизде «Гарантиялык фонд» КАКнан кепилдик алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. 

Толук маалымат үчүн жана кредиттин толук баасын эсептөө үчүн, анын ичинен  эффективдүү пайыздык чен жана кредит алууга байланыштуу кардардын бардык чыгымдары тууралуу биздин филиалдарга жана сактык кассаларга кайрылыңыз. 

Кредит алуу үчүн керек документтер:

  • Кредит алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;
  • Кредитти төлөө булагына байланыштуу кредит алуучунун жана кепилдердин кирешелерин ырастоочу документтер-патент, ЖИ күбөлүгү, акыркы 3 ай үчүн айлык акы жөнүндө маалымкаты ж.б.;
  • Берилген күрөө мүлкүнүн түрүнө байланыштуу күрөө мүлк документтери – кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, кыймылсыз мүлктүн укук белгилөөчү документтери, транспорттук унааны каттоо тууралуу күбөлүгү ж.б.;
  • Банктын талабы боюнча кредиттин түрүнө байланыштуу башка документтер.

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу