Насыялар

Кичи жана орто бизнеске кредиттер

Бизнести өнүктүрүүгө ишкерлер үчүн

  • «Бизнес-Экспресс» – бизнести өнүктүрүүгө кепилдикке күрөөсүз микронасыясы
  • «Бизнес–кредит» – бизнести өнүктүрүүгө мүлктү күрөөгө коюусуз тез насыясы
  • «Кредиттик линия» - жүгүртүү каражаттарын толуктоо үчүн, анын ичинен бизнес-циклдин муктаждыктарын жана сезондук керектөөлөрдү каржылоо үчүн  жалпы кредиттик линиянын чегинде насыя берүү

Акция! 2019-жылдын 31-августуна чейин насыялар боюнча пайыздык чендердин төмөндөшү!

Пайыздык чен

 18% башталат*

Насыя берүү үчүн комиссия

насыянын суммасынан 1% тарта 4% чейин

Валютасы

Сом

Насыянын мөөнөтү

3 айдан 5 жылга чейин кошо эсептегенде

Насыянын суммасы

5 000 сомдон тарта 20 000 000 сомго чейин кошо эсептегенде

Камсыздоо

Кепилдик жана/же кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк. 

100 000 сомго чейин насыя күрөөсүз жана кепилдиксиз берилет.


* Үзүрлүү пайыздык чен 20.25% башталат

Эгер сиздин күрөө камсыздоо керектүү насыя суммасын алууга жетишсиз болсо, сизде «Гарантиялык фонд» КАКнан кепилдик алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. 

Толук маалымат үчүн жана насыянын толук баасын эсептөө үчүн, анын ичинен  эффективдүү пайыздык чен жана насыя алууга байланыштуу кардардын бардык чыгымдары тууралуу биздин филиалдарга жана сактык кассаларга кайрылыңыз. 

Насыя алуу үчүн керек документтер:

  • Насыя алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;
  • Насыяны төлөө булагына байланыштуу насыя алуучунун жана кепилдердин кирешелерин ырастоочу документтер-патент, ЖИ күбөлүгү, акыркы 6 ай үчүн айлык акы жөнүндө маалымкаты ж.б.;
  • Берилген күрөө мүлкүнүн түрүнө байланыштуу күрөө мүлк документтери – кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, кыймылсыз мүлктүн укук белгилөөчү документтери, транспорттук унааны каттоо тууралуу күбөлүгү ж.б.;
  • Банктын талабы боюнча насыя түрүнө байланыштуу башка документтер.

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу