Жеке кардарларга

Интернет-банкинг

Компаньон Банкынын Интернет-банкинги - бул дистанциялык банктык тейлөөнүн коопсуз жана ылайыктуу ыкмасы. Интернет-банкинг Интернет аркылуу суткасына 24 саат реалдуу убакыт режиминде, жумасына 7 күн. Жеке кабинетке кирүү үчүн логин жана паролду киргизиш керек. Компаньон Банкы өзүнүн кардарларына интернет-банкингди колдонуунун 2 опциясын сунуштайт: карап көрүү режими жана толук режим.

Карап көрүү режими кардарларга маалымат алууга жана төмөнкү операцияларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет:

 • эсеп боюнча акча каражаттарынын калдыгы жана кыймылы тууралуу маалымат алуу;
 • аманат эсебинин абалын мониторинг кылуу;
 • кредиттик эсептерин мониторинг кылуу жана карыз боюнча маалыматты карап көрүү;
 • эсеп боюнча көчүрмө алуу;
 • валютанын курсун карап көрүү;
 • кредиттик жана аманаттык калькуляторлорду колдонуу;
 • активдерди жана милдеттенмелерди карап чыгуу.

Толук режим кардарларга эсепти дистанциялык башкаруу жана карап көрүү режиминдеги опциялардан башка төмөнкү операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет:

 

 • аманатты  VISA/Элкарт эсептешүү же карт эсебинден толуктоо;
 • үч мобилдик номерди, эл аралык (Россия, Казахстан) номерлерди дагы байлоо мүмкүнчүлүгү;
 • Компаньон Банкынан Элкарт карттарын эсептешүү эсебинден же VISA карт эсебинден онлайн толуктоо;
 • өзүнүн жана үчүнчү жактардын эсебине банк ичиндеги акча которуулар;
 • чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу;
 • Гросс жана Клиринг системалары боюнча төлөм жүргүзүү;
 • SWIFT эл аралык система боюнча төлөм жүргүзүү;
 • эсеп боюнча акча каражаттарынын калдыгы жана кыймылы тууралуу маалымат алуу. 

 

Бул кызматты кошуу үчүн Сизге төмөнкүлөр керек:

 • «Компаньон Банкы» ЖАК эсеби;
 • жеке жактар үчүн (жалпы жарыя-сунуш) дистанциялык банкингди туташтыруу коомдук офертаны сөзсүз кабыл алуу менен окуп чыгуу;
 • пароль конвертин алуу.

Системага кирүүдө коопсуздукту сактоо үчүн интернет-банкингди колдонуу үчүн жазылган өтүнүч катында көрсөтүлгөн мобилдик номерге акысыз жөнөтүлүүчү, бир жолку КБК-паролун киргизүү керек. Кыргыз Республикасынын чегинен чыкканда КБК-паролун алуу үчүн роуминг кызматы болушу керек, же болбосо Банктын бекитилген тарифтери боюнча OTP-token'ди сатып алуу керек.

Техникалык талаптар:

 • Internet Explorer 11 жана жогору браузери же башка заманбап браузерлер;
 • кошулган Cookie;
 • кошулган Javascript.

Интернет-банкинг кызматын коопсуз колдонуу үчүн жеке маалыматтарды (колдонуучунун аты, пароль, ПИН-код) үчүнчү жактарга бербөөнү, колдонуучу маалыматты сураган каттарга жооп бербөөнү жана тез-тез жеке маалыматтарды өзгөртүүнү кеңеш беребиз. «Компаньон Банкы» ЖАК эч качан бул маалыматты сурабайт. 

«Компаньон Банкы» ЖАК «Интернет-банкинг» системасынын колдонуучусу үчүн нускама

Жеке жактар үчүн интернет-банкингди кошуу жана тейлөө боюнча тарифтер

Интернет-банкинг

Интернет-банкингди жакшыртуу боюнча сиздердин сунуш-пикирлерге кубанычта болобуз: banking_ukdbu@kompanion.kg