Бизнес-кардарларга

Айлык акы долбоору

«Компаньон Банкы» ЖАК

  • Бюджеттик жана коммерциялык уюмдарга
  • Ири жана чакан юридикалык жактарга
  • Индивидуалдуу/жеке ишкерлерге

Элкарт/Visa төлөм карталарын берүү менен айлык акыны уюмдардын кызматкерлеринин жеке эсептерине нак эмес которуу боюнча пайдалуу жана ыңгайлуу айыл акы долбоорун сунуштайт

«Компаньон Банкы» ЖАКтан айлык акы долбоору ишканаларга

• кассалык операцияларга түшкөн жүктү,

• накталай акча каражаттарын сактоо жана траснпорттоого кеткен чыгымдарды,

• кагаз документтердин санын (болгон маалыматтар электрондук түрдө берилет) азайтууга мумкүнчүлүк түзөт.

Айлык акы долбоорунун артыкчылыктары:

• Күнү-түнү кеңеш берүү кызматы

• Айлык акыны убагында төлөө

• Айлык акыны Компаньон Банкынын кеңири тараган банкоматтар тармагы жана ошондой эле DemirBank достук тармагынан 24/7 режиминде накталоо

• Кредит берүү боюнча жеңилдетилген шарттар жана пайдалуу чендер

• Картага овердрафт

• Коопсуздук жана купуялуулук

• Персоналдык менеджерди берүү

Элкарт төлөм карталарынын артыкчылыктары:

• КМШ мамлекеттеринде карталардын тейлөөсү;

• Соода-сервистик ишканаларда товарлар жана кызматтар үчүн төлөө;

• SMS билдирүүлөр;

• Кыргыз Республикасынын аймагында Компаньон Банкынын жана DemirBank достук түйүнүнүн кеңири жайылган банкоматтык тармагы менен акча каражаттарын 24/7 коопсуз сактоо жана накталоо;

• NFC технологиясы боюнча контактсыз төлөө;

• Төлөм терминалдары, Интернет/мобилдик банкинг жана электрондук капчыктар аркылуу карталарды толуктоо.

Элкарт карталарына

• Россиядан «СберБанк Онлайн» тиркемеси аркылуу;

• Россиядан, Казакстандан, Беларустан KoronaPay тиркемеси аркылуу жөнөтүлгөн которууларды алса болот.

Элкарт карталарын

• QIWI Капчыгы (Россиядан, Казакстандан, Украинадан, Өзбекстандан) жана QIWI терминалдары (Россиядан) аркылуу;

• “МегаФон” байланыш салондору жана терминалдары толуктаса болот.

Visa төлөм карталарынын артыкчылыктары:

• Соода-сервистик ишканаларда товарлар жана кызматтар үчүн төлөө;

• SMS билдирүүлөр;

• Акча каражаттарын коопсуз сактоо жана 24/7 дүйнөнүн каалаган өлкөсүндөгү банкоматтар аркылуу эсептин кайсы валюта экенине карабастан накталоо;

• 3-D Secure технологиясын колдонуу менен интернет тармагындагы коопсуз төлөмдөр;

• Интернет/мобилдик банкинг аркылуу кирешелер менен чыгашаларды көзөмөлдөө;

• Visa payWave технологиясы боюнча контактсыз төлөмдөр;

• Төлөм терминалдары, Интернет/мобилдик банкинг жана электрондук капчыктар аркылуу карталарды толуктоо;

• Дүйнөнүн каалаган өлкөсүндө VISA картасы боюнча тейлөө.

Visa карталарына:

• Россиядан “СберБанк Онлайн” тиркемеси;

• Россия, Казакстан, Беларустан КoronaPay тиркемеси;

• Дүйнөнүн каалаган жеринен VISA тиркемеси аркылуу жөнөтүлгөн которууларды алса болот.

КОМПАНЬОН БАНКЫНЫН ДИСТАНТТЫК КЫЗМАТТАРЫ

Интернет/мобилдик банкинг

Интернет/мобилдик банкинг - бул аралыктан Интернет аркылуу 24/7 эсептерди башкарууга жана кардарларга төмөнкү операцияларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген банктык тейлөөнүн коопсуз жана ыңгайлуу ыкмасы:

• Өз эсептерге/карталарга жана үчүнчү жактардын эсептерине банк ичиндеги которуулар;

• Чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу;

• “Гросс”, “Клиринг” жана SWIFT системалары боюнча төлөмдөрдү ишке ашыруу;

• Моменталдык төлөмдөрдү төлөө (коммуналдык төлөмдөр, кабелдик телевидение, мобилдик байланыш, интернет ж.б.).

“Компаньон” мобилдик тиркемеси

“Компаньон” мобилдик тиркеме - бул телефонду колдонуу менен дистанттык түрдө акча каражаттарын алуу жана төлөө үчүн мобилдик тиркеме.

Жеткиликтүү кызматтар:

• Төлөм карталарын, депозит жана эсепти толуктоо;

• Кредитти төлөө;

• "Компаньон" тиркемесине которуулар;

• Каалаган банктын ЭЛКАРТ төлөм картасын тиркемеге туташтыруу;

• Туташтырылган картадан которуулар жана төлөмдөр;

• Россиянын каалаган банкынан чыгарылган VISA, MasterCard жана МИР карталарын толуктоо. Акчаны эсепке алуу дароо ишке ашырылат!

• Тиркеменин балансынан төлөм картасына акча которуп акча каражаттарын накталоо.

“Компаньон” мобилдик тиркемеге Россиядан «СберБанк Онлайн» тиркемеси аркылуу телефон номери боюнча жөнөтүлгөн которууларды алса болот.

Кошумча маалымат үчүн Компаньон Банкынын филиалдарынын жана сактык кассаларынын кызматкерлерине жана Кардарларды колдоо кызматына 88 00 телефон номери аркылуу кайрылсаңыз болот (КРнын мобилдик операторлорунан чалуу акысыз).