Банк тууралуу

Корреспондент Банктары

БАЙЛАНЫШТАР

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
Тел.: +996 (312)  33 88 00 

e-mail: office@kompanion.kg, банктык кызматтарды көрсөтүү жана тейлөө боюнча - info@kompanion.kg.

БАНК РЕКВИЗИТТЕРИ

Кыргыз Сомдо төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
КР УБдагы корреспонденттик эсеби:  101 381 000 378 0106

БИК:113001

ИНН: 01210200410119

ОКПО: 23672096

Чет элдик валютада төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
 SWIFT коду: KOMPKG22 

 

«Компаньон Банк» ЖАК корреспонденттик банктары

Банк

SWIFT - code

Валюта

Эсеп номуру

Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Germany

SOLADEST

EUR

2809577

Bank of Communications, Shanghai, China

COMMCNSHSHI

CNY

310899991010003067120

KB Kookmin Bank,             

Seoul, Korea

Intermediary Bank: JPMorgan Chase Bank N.A., NY, USA, SWIFT: CHASUS33

CZNBKRSE

USD

8D1-8USD-01-5

ПАО «Сбербанк России»,

Москва, Российская Федерация

БИК 044525225, Корр/счет №30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

RUB

30111810800000001292

АО «Тинькофф Банк»,

Москва, Российская Федерация

БИК 044525974, Корр/счет № 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО

RUB

30111810600000000010

ПАО «АК БАРС» БАНК,

Казань, Республика Татарстан

БИК 049205805, Корр/счет 30101810000000000805 в Отделении-НБ Республика Татарстан

RUB

30111810200020018580

Евразийский банк развития,

Алматы, Республика Казахстан

EABRKZKA

KZT

KZ597000000201300133

АО «Банк ЦентрКредит»,

Алматы, Республика Казахстан

KCJBKZKX

KZT

KZ508562013111651953


КОМПЛАЕНС-КӨЗӨМӨЛҮ