Каржы көрсөткүчтөр

Каржы көрсөткүчтөр

2019

Чейректик отчеттор

Каржылык отчеттор

2018

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Чейректик отчеттор

Каржылык отчеттор

2017

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Каржылык отчеттор

2016

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Каржылык отчеттор

2015

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2014

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2013

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2012

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2011

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2010

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2009

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2008

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2007

Бириктирилген жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу