Бош орундар

Компаньон Банкындагы бош орундар

Вакансия

Филиал

Жарыялоонун күнү

Борбордук филиал

19 1 2021

Ош филиалы

18 1 2021

Борбордук филиал

18 1 2021

Ош филиалы

15 1 2021

Ош филиалы

15 1 2021

Башкы кеңсе

14 1 2021

Башкы кеңсе

4 1 2021

Бишкек филиалы

4 1 2021

Кочкор филиалы

15 12 2020

Башкы кеңсе, оперзал

15 12 2020