Жаңылыктар

КРУБ МАРГАРИТА ЧЕРИКБАЕВАНЫН «КОМПАНЬОН БАНКЫ» ЖАКНУН ЖЕТЕКЧИЛИК БАШЧЫСЫ КЫЗМАТЫНА ТАЛАПКЕРЛИГИН БЕКИТТИ

11 6 2018

2018-жылдын 8-июнунда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маргарита Черикбаеванын «Компаньон Банкы» ЖАКнун Жетекчилик Башчысы кызматына болгон талапкерлигин бекитти.

Ошондой эле, КРУБ Максытбеков Азамат Курбаналыевичтин «Компаньон Банкы» ЖАКнун Жетекчилик Башчысынын орун басары кызматына жана Фефилова Наталия Германовнанын «Компаньон Банкы» ЖАКнун Жетекчилигинин мүчөсү кызматына болгон талапкерликтерин бекитти.

Андар мурда, 2018-жылдын 31-майында, Бапа уулу Кубанычбектин «Компаньон Банкы» ЖАКнун Жетекчилик Башчысынын орун басары кызматына болгон талапкерликтерин бекиткен.

Бардык жаңылыктар