Жаңылыктар

КРЕДИТТЕРДИН ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕРИНИН ТӨМӨНДӨШҮ

30 4 2021

Кардарлар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, Компаньон Банкы 250 000 сомго чейин бизнес жана керектөө кредиттери боюнча пайыздык чендердин 2021-жылдын 3-майынан баштап төмөндөгөнү жөнүндө жарыялайт.

  • Кредиттин мөөнөтү: 2 000ден 250 000ге чейин - 3 айдан 36 айга чейин
  • Валюта: сом
  • Кредит берүү мөөнөтү: талап кылынган документтер берилгенден кийин 2 саат

Сумма, сом

Жылдык номиналдуу пайыздык чен*

2 000-250 000

29,9%дан 28%дан баштап

 *Жылдык эффективдүү пайыздык чен 32,3%дан башталат.

Камсыздандыруу:

  • 100 000 сомго чейин жаңы кардарлар үчүн күрөөсүз жана кепилдиксиз;
  • 100 000 сомдон 250 000 сомго чейин күрөө (кыймылдуу жана/же кыймылсыз мүлк) же кепилдик;
  • Кайталап кайрылган кардарлар үчүн күрөөсүз жана кепилдиксиз 250 000 сомго чейин.

КРЕДИТ АЛУУ ҮЧҮН ОНЛАЙН ӨТҮНМӨНҮ ТАПШЫРУУ

КРЕДИТ АЛУУ ҮЧҮН WHATSAPP АРКЫЛУУ ӨТҮНМӨНҮ ТАПШЫРУУ

КРЕДИТТИН НАРКЫН ЭСЕПТӨӨ

Керектүү документтер: 

  • кредит алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;
  • кредит алуучунун кирешелерин ырастоочу документтер;
  • кредиттин түрүнө жана көлөмүнө жараша Банктын талабы боюнча башка документтер.

Кененирээк маалыматты алуу үчүн Компаньон Банкынын филиалдарында жана сактык кассаларында иштеген кредиттик адистерине кайрылыңыздар.

Кардарларды колдоо кызматы: 88 00 (КРнын уюлдук операторлорунан чалуу акысыз).

Бардык жаңылыктар