Жаңылыктар

ЖАҢЫ ЖЫЛДЫК МАЙРАМДАРГА КАРАТА КЕҢСЕЛЕРДИН ИШ ТАРТИБИ

29 12 2023

Урматтуу кардарлар,
Компаньон Банкы сиздерди келе жаткан Жаңы жылыңыздар менен куттуктайт жана эс алуу учурундагы иш графиги тууралуу маалымдайт.

2023-жылдын 1-январынан 7-январына чейин - дем алыш күндөрү, бирок төмөнкү кеңселер графикке ылайык иштейт:

Отделения

3-января

4-января

5-января

6-января

 

Режим

перерыв

Режим

перерыв

Режим

перерыв

Режим

перерыв

Балыкчинский филиал ГО

Иштебейт

 

Иштебейт

 

 

Иштебейт

Иштебейт

Иштебейт

Иштебейт

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

Узгенский филиал ГО

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Узген-2"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Куршаб"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Каракулжа"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Мырзаке"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК «Отуз Адыр»

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК «Кара-Суу»

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Октябрьское"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Каныкей"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Базар-Курган"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Кенч"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Алга"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК «Сузак»

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

Джалалабадский филиал

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

Бишкекский филиал ГО

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Запад"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Орто-Сай"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Аламедин"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Берекет Гранд"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

Центральный филиал ГО

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК Ахунбаева

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК Вефа

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "ЦУМ"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

Филиал Ош-Датка ГО

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК Гульча

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

10:00-14:00

Без перерыва

09:00-13:00

 без перерыва

09:00-13:00

 без перерыва

СК Дароот Коргон

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

10:00-14.00

Без перерыва

10:00-14.00

Без перерыва

 

Иштебейт

 

 

 

СК "Шарк"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК «Каратай»

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Келечек"

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

СК "Курманжан Датка"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Ош-Центр"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Араван"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Ноокат"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

Кадамжайский филиал ГО

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Баткен"

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

Ск «Айдаркен»

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Халмион"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Кызыл-Кия 1"

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

СК "Кызылкиа"

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

Токмокский филиал ГО

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Кемин"

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

СК "Ивановка"

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Кант"

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

09:00-13:00

Без перерыва

СК "Токмок-2"

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

Ноокенский филиал ГО

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

СК "Масы"

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

Чуйский филиал ГО

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

СК "Талас"

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

 

Иштебейт

 

 

 

СК «Ала-Бука»

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

СК Ак-Тилек

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

09:00-1300

Без перерыва

 

Иштебейт

 

 

 

СК Исфана-2

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

Исфанинский филиал ГО

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

09:00-14:00

12:00-13:00

09:00-14:00

12:00-13:00

 

Иштебейт

 

 

 

Иштебейт

 

 

Мындан тышкары, кредит төлөө тартиби кийинкиге жылдырылууда:

 Төлөө мөөнөтүү


 Жылдырылган мөөнөт

 

01.01.2024

02.01.2024

08.01.2024

03.01.2024

04.01.2024

09.01.2024

05.01.2024

10.01.2024

Толук маалыматты 88 00 номери боюнча Кардарларды колдоо кызматынан (мобилдик телефондон чалуу акысыз) же банктын кеңселеринен алууга болот.

Бардык жаңылыктар