Жаңылыктар

МААНИЛҮҮ КАБАР: ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ ИШТЕРИН ЖҮРГҮЗҮҮ

18 12 2019

Урматтуу кардарлар! 

«Компаньон Банкы» ЖАК кардарларды тейлөө сапатын жакшыртуу максатында жаңы программалык камсыздоого өтүүдө. Ушуга байланыштуу техникалык иштер пландаштырылган жана төмөнкү кызматтар убактылуу жеткиликсиз болот: 

Кызматтын аталышы

Иштөө токтотулуу күндөрү

Иштөө жаңыртылуу күндөрү

Visa дебеттик карттар

31.12.2019  

саат 17:00

04.01.2020  

Банкоматтар

31.12.2019  

саат 16:00

04.01.2020

Төлөм терминалдары

31.12.2019  

саат 14:00

04.01.2020

QuickPay, Pay24, UMAI өнөктөштүк терминалдык тармактар аркылуу операциялар (кредиттер боюнча төлөмдөр, депозиттерди толуктоо, банктык эсепти/карттык эсепти толуктоо)

*Мында Компаньон электрондук капчыгын толуктоо өнөктөштөрдүн терминалдары аркылуу жеткиликтүү болмокчу

31.12.2019  

04.01.2020  

Компаньон мобилдик банкинги

31.12.2019  

06.01.2020  

Интернет-банкинг

31.12.2019  

06.01.2020  

Кредиттерди берүү

31.12.2019  

13.01.2020  

Банктык эсептерди, депозиттерди ачуу жана алар боюнча тейлөө

31.12.2019  

саат 08:00

08.01.2020  

Банктар аралык төлөмдөр: клиринг, гросс, Swift

31.12.2019  

саат 08:00

08.01.2020  

Үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөр – бала бакча, мектеп үчүн төлөмдөр, салыктар, жана башка кызматтар

30.12.2019  

саат 12:00

08.01.2020  

Кассалык операциялар

31.12.2019  

саат 12:00

08.01.2020  

Эсеп ачпастан акча которуулар 

31.12.2019  

саат 12:00

08.01.2020  

Компаньон электрондук капчыгында 31.12.2019дан тарта 06.01.2020га чейин модернизация жүргүзүү мезгилине карата төмөнкү функционал жеткиликсиз болот:

  • Кредиттер боюнча төлөмдөр/Төлөм графигин кароо
  • Депозиттерди толуктоо
  • Эсептерди толуктоо (карттык эсептерди кошо алганда)
  • Элкарт карттарын байлоо/Башкаруу

Финансы операцияларын жүргүзүүнү жогоруда көрсөтүлгөн маалыматты эске алуу менен пландоону өтүнөбүз.

Убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.

Кошумча маалымат үчүн кардарларды колдоо кызматына жана Банктын бөлүмдөрүнө кайрылыңыз: 0 (312) 33-88-00, 88 00 (КРнын  уюлдук операторлорунан чалуу акысыз).

Бардык жаңылыктар