Филиалдык тармак

Ысык-Көл областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Балыкчы филиалы Балыкчы ш., Ж.Аманбаев көч, 214 Дш-Жм, 8:30-17:30
Каракол филиалы Каракол ш., Орозов көч. 16 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-03-11 Теплоключенка а., Кадыр-Аке көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-03-14
№ 053-03-15 Барскоон а., Курманбеков көч., 29 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-03-16 Түп а., Мокоев көч., 73 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-03-19 Каракол ш., Торгоев көч., 43, батир 2-3 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-04-27 Чолпон-Ата ш., Совет көч., 32/2 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-04-25 Кара-Коо а., Батыркан көч, 40 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-04-23 Боконбаево а., Ленин көч. 55 Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-04-22 Ананьево а, Совет көч. Дш-Жм, 8:30-17:30
№ 053-04-21 Балыкчы ш., Курмашев көч., 59 Дш-Жм, 8:30-17:30